20. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Global Compact: Firmy sú zodpovednejšie, no majú nedostatky vo vzťahoch s dodávateľmi

Podľa UN Global Compact majú firmy najväčšie problémy so zavádzaním udržateľnosti do dodávateľského reťazca.

Firmy sa posunuli od vyslovenia záväzkov k realizácii konkrétnych činov. Viaceré však majú rezervy v začleňovaní zodpovedných princípov do celej štruktúry podniku a do vzťahov v rámci dodávateľského reťazca. To sú niektoré zo zistení správy o zodpovednosti firiem 2013 Global Corporate Sustainability Report, ktorú iniciatíva UN Global Compact uverejnila v septembri 2013.

„Firemní lídri si uvedomujú význam globálnych otázok udržateľnosti, no stále stoja pred mnohými problémami,“ povedal Georg Kell, výkonný riaditeľ UN Global Compact. „Firmy musia slová pretaviť v činy, a to prostredníctvom zavedenia konkrétnych politík, meraním ich efektivity a podávaním správ o napredovaní.“

Správa vychádza z výsledkov výročného prieskumu Global Compact, ktorého sa zúčastnilo 1 712 firiem zo 112 krajín sveta. 44 % respondentov tvorili malé a stredné podniky, 56 % veľké firmy.

Firmy, ktoré sú súčasťou UN Global Compact, sa zaviazali k podpore udržateľnosti v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. Výročná správa meria, kde sa firemné programy udržateľnosti nachádzajú v rámci cyklu: zaviaž sa, hodnoť, definuj, realizuj, meraj a komunikuj.

Cestu udržateľnosti razia najmä veľké firmy

Firmy sa postupne posúvajú od prijímania záväzkov k ich reálnemu uskutočňovaniu. 65 % firiem rozvíja a hodnotí svoje politiky udržateľnosti a 35 % opýtaných firiem školí manažérov, aby boli schopní pretaviť princípy udržateľnosti do konkrétnych procesov.

Realizáciu udržateľného podnikania presadzujú najmä veľké firmy. Malým a stredným podnikom chýbajú znalosti a zdroje, no veľkých hráčov rýchlo dobiehajú.

Najväčšie problémy majú firmy pri zavádzaní udržateľnosti do dodávateľského reťazca. Hoci väčšina firiem (83 %) požaduje od svojich dodávateľov dodržiavanie princípov udržateľnosti, len približne 18 % ich následne monitoruje, alebo im pomáha dosahovať stanovené ciele.   

Ako najväčšie výzvy udržateľnosti firmy vnímajú vzdelávanie, odstránenie chudoby, zmeny klímy, zabezpečenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Zdroje: triplepundit.com, unglobalcompact.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111