31. 07. 2013 Zodpovedné podnikanie

General Motors zarobil recykláciou 1 miliardu dolárov

Automobilový gigant General Motors sa vďaka recyklácii „zbavil“ 2,6 miliónov ton odpadu. Zarobil tým až 1 miliardu dolárov.

© General Motors

Opätovné spracovanie výrobného odpadu či jeho odpredaj. Automobilový gigant General Motors (GM) sa vďaka recyklácii „zbavil“ 2,6 miliónov ton odpadu, čo zodpovedá 38 miliónom odpadkových vriec. Firme to vynieslo až 1 miliardu dolárov.

„Energetická rozmanitosť, zachovanie zdrojov a zníženie emisií CO2 sú obchodnými imperatívmi firmy,“ zdôraznil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti GM Dan Akerson. Iniciatívy spoločnosti v oblasti bezodpadového hospodárstva sú podľa slov odpadového manažéra GM Johna Bradburna riadené uvedomením si, že: „Naše výstupy môžu byť vstupmi pre niekoho iného.“

GM využíva alebo predáva všetky vedľajšie produkty výroby. Napríklad, oceľové výrezy predáva miestnej firme, ktorá z nich vyrába držiaky na vykurovacie a klimatizačné zariadenia pre ostatné priemyselné odvetvia. General Motors sa tak vyhne taveniu materiálu, ktoré je nákladné a náročné na spotrebu energie. GM maximalizuje hodnotu zvyškového materiálu, miestna firma ušetrí kúpou oceľového šrotu a životné prostredie ťaží z nižších emisií CO2, ktoré by vyprodukovala zlievareň.

Podľa výročnej správy o udržateľnosti GM celkovo disponuje 105 výrobnými závodmi, pri ktorých nemusia byť zriadené interné skládky. Okrem toho, 84 z nich je schopných opätovne využiť a recyklovať 97 % svojho odpadu.

V roku 2005, keď sa GM zaviazal k zavedeniu bezodpadových technológií, firma investovala na každú tonu zredukovaného odpadu 10 dolárov. Postupne sa automobilke podarilo znížiť náklady o 92 % a celkové množstvo odpadu zredukovala o 62 %.

Od roku 2010 sa tak celkové množstvo odpadu na jedno vozidlo znížilo o 25 kg.

Zdroje: gm.comEco-business.comForbes.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111