11. 04. 2022 Sociálne inovácie

Generácia 3.0 už päť rokov prispieva k zmene vzdelávania na Slovensku

Viac ako 250 prihlásených projektov a takmer 16 500 účastí na aktivitách určených pedagogickej komunite. Výsledky programu sme zmapovali v unikátnom Impact reporte.

O potrebe zmeny vzdelávania sa hovorí dlhé roky. V Nadácii Pontis sme na ňu v roku 2017 reagovali programom Generácia 3.0, ktorý vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Päťročné pôsobenie Generácie 3.0, jej výsledky a dopad na absolventov sme teraz zosumarizovali v jedinečnom materiáli – Impact reporte.
„Zozbierané dáta ukazáli, že program napĺňa svoju víziu a vzdelávacie inovatívne prístupy sa úspešne dostávajú medzi slovenské učiteľky a učiteľov,” hovorí Norbert Maur, senior programový manažér.

5 rokov Generácie 3.0 v číslach, Zdroj: Impact report (2017 – 2021)

Systematická podpora

Dosahovať výsledky sa Generácii 3.0 darí vďaka systematickej práci s občianskymi organizáciami a startupmi, ktorým program pomáha zefektívniť vzdelávacích projekty a prispôsobiť ich potrebám učiteľov a škôl.

Organizácie aj spoločnosti s verejnoprospešným účelom sa môžu do Generácie 3.0 prihlásiť vždy začiatkom roka. Odborné komisie následne vyberú cca 15 z nich a posunú ich do EDUcampu. Ide o intenzívne 3-dňové podujatie, na ktorom vybrané projekty prepájame s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva. Jeho cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl.
Za päť rokov fungovania programu sa prihlásilo vyše 250 projektov, z ktorých do EDUcampu postúpilo 59.

Vybrané projekty z EDUcampu následne postupujú do EDUakcelerátora, 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Súčasťou je aj finančná podpora. Do roku 2021 predstavovala výšku maximálne 10-tisíc eur, v roku 2022 pôjde o 30-tisíc eur. Doteraz sa do tejto kľúčovej aktivity programu prepracovalo spolu 26 projektov.

Finančná udržateľnosť organizácií narastá

Pomáha EDUakcelerátor jeho účastníkom? Pokiaľ áno, akým spôsobom? Odpovede sme zisťovali napríklad tým, že sme u absolventov skúmali päť ukazovateľov pred a po vstupe do akcelerátora: rozpočet organizácie, počet členov v tíme, počet spolupracujúcich škôl, počet zapojených učiteľov, ako aj zasiahnutých žiakov. „Tvrdé dáta potvrdzujú, že organizácie, ktoré prešli naším akceleračným programom, vykazujú rast vo všetkých ukazovateľoch. Prekážkou nebola ani pandémia, účastníci, ktorí sa do programu zapojili minulý rok, rástli so svojimi aktivitami aj napriek sťaženej situácii na školách,“ konštatuje N. Maur.

Prehľad nárastu ukazovateľov doterajších absolventov EDUakcelerátora pol roka po ukončení programu. Zdroj: Impact report (2017 – 2021)

Prínos mentorov a výskumníkov

S efektívnym nastavením pomáhajú vzdelávacím projektom experti z rôznych oblastí. Za uplynulých päť rokov išlo o 117 odborníkov z biznisu a školstva. Spolu poskytli takmer 1 500 hodín konzultácií pro bono.  „Vďaka radám odborníkov sa organizácie stávajú finančne udržateľnejšími a menej závislými od grantov. Z 30 % na 46 % stúpol počet organizácií, ktoré svoje aktivity financujú aj prostredníctvom vlastného biznismodelu,“ vysvetľuje N. Maur s tým, že vďaka väčšej finančnej stabilite sa organizácie môžu sústrediť na rast projektu a jeho šírenie do ďalších škôl. Takto priniesli absolventi Generácie 3.0 už zmenu výučby občianskej výchovy, zvýšenie digitálnych a podnikateľských zručností, aj nové metódy do vyučovania STE(A)M predmetov.

Dôležitú úlohu zohrávajú v Generácii 3.0 aj výskumníci. Vďaka nim vedia organizácie zisťovať mieru šírenia svojho projektu a sledovať dopad jeho aktivít v slovenských školách. Za päť rokov trvania programu sa zrealizovalo takmer 1 800 hodín výskumu.

Za učiteľmi do regiónov

Inovatívne vzdelávacie prístupy sa šírili aj prostredníctvom deviatich EDUpointov, ktoré vznikli v spolupráci so samosprávami a občianskymi organizáciami: Komenského inštitút, Indícia, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, OZ Komunitné vzdelávanie Kalimba, mesto Nitra, Lifestarter. Dokopy sme v spolupráci s partnermi zrealizovali 152 workshopov, diskusií či ukážkových hodín, čo prinieslo viac než 9-tisícovú účasť zástupcov pedagogickej komunity.

EDUpointy pokrývajú celé územie Slovenska. Zdroj: Impact report (2017 – 2021)

Vďaka systematickej práci s organizáciami a šírením inovatívnych vzdelácích prístupov prostredníctvom EDUpointov tak Generácia 3.0 zaznamenala takmer 16 500 účastí na svojich aktivitách určených pedagogickej komunity. Kompletný prehľad výsledkov programu za päť rokov nájdete v Impacte reporte (2017 – 2021).

V úsilí formovať spôsob výučby na slovenských školách však rozhodne nepoľavujeme a program Generácia 3.0 pokračuje ďalej.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.