09. 12. 2022 Nadácia Pontis

Fond pre transparentné Slovensko prerozdelil už viac ako 1 milión eur na boj proti korupcii a zvýšenie transparentnosti štátu

Fond pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis už 10 rokov podporuje analytické a watchdogové organizácie, ktoré prispievajú ku kontrole dodržiavania zákonov a boju proti korupcii. Počas svojej existencie fond podporil 68 projektov v celkovej sume takmer 1,2 milióna eur. Táto investícia preukázateľne pomohla ušetriť stovky miliónov eur z verejných zdrojov a naštartovala nevyhnutné zmeny pri ozdravovaní súdnej moci, lepšej vymožiteľnosti práva či overovaní efektivity investícií štátnej správy do IT.

Fond pre transparentné Slovensko, ktorý administruje Nadácia Pontis, vznikol v roku 2012. Jeho cieľom je podporovať organizácie a iniciatívy, ktoré napomáhajú presadeniu systémových zmien v oblasti eliminovania korupcie a únosu štátu a zároveň vytvárajú verejnú kontrolu a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy.

„V čase, keď sme zriadili fond, prieskumy ukazovali, že korupcia je pre Slovákov piatym najzávažnejším problémom slovenskej spoločnosti, hneď po nezamestnanosti, životnej úrovni, zdravotníctve a hospodárskej situácii v krajine. Za 10 rokov sme sa v rebríčku vnímania korupcie výrazne zlepšili a som presvedčený, že je to aj zásluhou organizácií, ktoré sme z fondu podporili,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. Podľa svetového rebríčka Transparency International je Slovensko za rok 2021 na 56. mieste zo 180 hodnotených krajín, čo je o 4 miesta lepšie ako rok predtým.

Fond pre transparentné Slovensko vyhlásil počas svojej existencie 12 veľkých grantových výziev, v ktorých podporil celkovo 68 projektov. Objem prerozdelených finančných prostriedkov presiahol 1 milión eur. Granty získali etablované organizácie, ako Via Iuris, Transparency International, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Aliancia Fair Play či Nadácia Zastavme korupciu. „Podporujeme také projekty, ktoré prispievajú ku kontrole a k zlepšovaniu činnosti súdov, polície a prokuratúry, dohliadajú na korektné míňanie verejných financií, odhaľujú korupčné kauzy a tiež rôzne prepojenia politikov a mocných ľudí v pozadí,“ doplnil M. Kišša.

Koncept Fondu pre transparentné Slovensko nemá v okolitých krajinách obdobu. Vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktoré k podpore analytických a watchdogových organizácií prispevajú finančne aj nefinančne. V súčasnosti má fond 13 členov. „Rešpektovanie princípov právneho štátu a zabezpečovanie férového a predvídateľného prostredia je pre fungovanie modernej a prosperujúcej spoločnosti absolútne zásadné. Ako jednoznačne ukazuje nedávna história, nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohrávajú aj neziskové organizácie, ktoré tvoria veľmi dôležitý nezávislý kontrolný mechanizmus, najmä v prípade systémového zlyhania štátnych kontrolných inštitúcií a mechanizmov,“ povedal Miroslav Šarišský, riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia v Slovenských elektrárňach, člen výkonného výboru a jeden zo zakladateľov Fondu pre transparentné Slovensko.

Je preukázateľné, že projekty podporené z Fondu pre transparentné Slovensko pomohli ušetriť stovky miliónov z verejných zdrojov, aktívne prispeli k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a zvyšovaniu transparentnosti. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy napríklad vytvoril nástroj na hodnotenie kvality a efektívnosti slovenských nemocníc, Aliancia Fair Play mala možnosť robiť investigatívu a analýzy, ktoré odhalili vážne kauzy, plytvanie verejnými financiami, porušovanie zákonov a etické prešľapy. Slovensko.Digital vďaka grantu vytvorilo špecializovanú metodiku Red Flags na hodnotenie štátnych IT projektov, čím dlhodobo vytvára tlak na šetrnejšie vynakladanie štátnych prostriedkov. Transparency International zvýšilo verejnú kontrolu nad prácou súdov a prokuratúry, a to zostavením rebríčka kvality sudcov. Nadácia Zastavme korupciu zasa vytvorila projekt Zindex, ktorý hodnotí verejné obstarávania štátu a samospráv.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111