26. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

Firemné nadácie sa spojili pre väčšiu transparentnosť

Asociácia firemných nadácií (ASFIN) chce zlepšovať etiku a transparentnosť vo firemnom darcovstve.

Osem najväčších firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku spolu s Nadáciou Pontis a Centrom pre filantropiu založilo v júni Asociáciu firemných nadácií (ASFIN). Spoločne chcú zlepšovať etiku a transparentnosť vo firemnom darcovstve a zvyšovať efektívnosť využívania 2 % z dane.

Občas sa objavia námietky, že firemné nadácie a nadačné fondy sú len PR nástroje a že firmy zneužívajú 2 % z dane. V skutočnosti sú však tieto subjekty zdravou súčasťou spoločnosti. Navyšujú verejné zdroje a pomáhajú množstvu dobrých vecí okolo nás,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Ak by tu zdroje z 2% neboli, negatívne by to pocítilo množstvo chorých a odkázaných ľudí, mali by sme škaredšie okolie, menej detských ihrísk či športovísk, ale aj chátrajúce školy. „Je prejavom zodpovednosti, že najväčší darcovia chcú dobrovoľne regulovať svoje aktivity a spolu nastavili latku etického darcovstva vrátane využívania 2 % z dane,“ dodáva P. Hrica.

Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Zhruba tretina týchto prostriedkov prechádza cez firemné nadácie a nadačné fondy a tvorí dôležitú časť ich zdrojov. Tieto prostriedky tu nekončia, ale sú ďalej grantované v prospech rôznych dobročinných účelov. V čase, keď výnosy z 2% z dane kontinuálne klesajú, si chcú členovia asociácie vzájomne vymieňať skúsenosti a využívať ich ešte efektívnejšie. „Záleží nám na udržaní dôvery v unikátny mechanizmus asignovania podielu dane firmami. Preto sa nad rámec zákonov a noriem zaväzujeme dodržiavať prísny etický kódex,“ hovorí P. Hrica.

Členmi asociácie sú Nadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia VÚB, Nadácia Tesco spolu s nadačnými fondmi Slovenských elektrární, Telekomu a ZSE v Nadácii Pontis.

Zdroj: asfin.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111