25. 02. 2012 Nadácia Pontis

Finančná pomoc Slovákov

Slováci sú štedrí.

Moderátor: 
Slováci sú štedrí. Svoje peniaze darovala na dobročinnosť takmer polovica národa. Stále však zaostávame za Poľskom alebo Českom. A väčší úspech ako domáce majú zahraničné zbierky. Štedrosť Slovákov zisťovala cez agentúru prieskumy nezisková organizácia 4people. 
Redaktor:
Najviac vyše 40% opýtaných ľudí prispelo na projekty ochrany a podpory zdravia. Tretina Slovákov finančne podporila sociálnu pomoc a pomoc ľuďom v núdzi a vyše 30% respondentov v minulom roku sponzorovalo niektorú cirkev alebo náboženskú organizáciu. Podľa respondentov prieskumu je u nás najdôveryhodnejším spôsobom darovania kúpa tovaru a služby, zaslanie darcovskej SMS-správy či vhodenie hotovosti do pokladničky. Takzvané darcovské portály ktoré sú podľa odborníkov najviac transparentné využívajú Slováci najmenej. 
Monika Smolová, Nadácia Pontis
Vždy vidíte kam tie vaše peniaze idú, komu, presne, načo a máte aj spätnú väzbu. 
Redaktor:
Na základe každoročného rebríčka britskej organizácie Charties Aid Foundation je Slovensko spomedzi krajín sveta v štedrosti na 113 mieste. 
Roland Kyška, 4people, n.o. 
Poliaci alebo Česi vychádzajú z týchto prieskumom lepšie ako my, naopak Maďari sú menej štedrí ako Slováci.
Redaktor:
Slovenská katolícka charita prijala od darcov takmer 28 tisíc eur. na jej zahraničné zbierky ako pomoc Japonsku či Afrike však Slováci prispeli až o 200 tisíc eur viac. 
Ivana Pástorová, hovorkyňa Slovenskej katolíckej charity: 
Výšky zbierok sú spôsobené aj tým ako média reagujú na katastrofy, práve preto napríklad tieto sociálne služby a zdravotnícke na Slovensku aj tá zbierka činí menej peňazí, pretože ľudia o tom nevedia.
Redaktor:
Odborníci sa zhodujú že domácim zbierka by pomohla modernejšia propagácia založená na emociach a príbehoch. Zoltán Rác, Slovenská televízia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111