31. 08. 2011 Zodpovedné podnikanie

Dobrovoľníci z firiem ponúkajú svoje hlavy neziskovkám

Zamestnanci firiem odovzdávajú svoje biznis znalosti, skúsenosti a zručnosti slovenským neziskovkám.

Každý dobrovoľník si môže vybrať oblasť, v ktorej chce neziskovke pomáhať – či je to PR a marketing, účtovníctvo, preklady, manažment alebo pomoc s IT službami.Firemní dobrovoľníci napríklad pomáhajú ženám v núdzi, deťom zo sociálne znevýhodnených rodín, ale aj matkám na materskej dovolenke prostredníctvom programu Hlavy pomáhajú. Adriane Mitrovej, zamestnankyni spoločnosti Orange, začala chýbať dobrovoľnícka práca, ktorej sa venovala počas štúdia. Aj preto sa rozhodla ponúknuť počítačový kurz ženám v núdzi. „Adriana priniesla do našej organizácie nový vietor, je akčná a má vynikajúci prístup k našim klientkam. Zdá sa mi, že na ňu pozerajú ako na svoj vzor,“ hovorí Lívia Miklanová z Centra pre výchovu k rodičovským zručnostiam – Cesta.

Komunikujú cez e-mail

Viac poriadku a odbornosti do fungovania združenia V.I.A.C. na Orave vnáša  zamestnankyňa Slovak Telekom Natália Zorvanová. V Trstenej hľadali manažérsku hlavu, ktorá by pomohla s efektívnejším riadením.Spolupráca je jednoduchá. Natália nám zadáva úlohy, poukazuje na chyby a nedostatky a my sa ich snažíme naplniť a spoločne hľadáme riešenia. Navyše zvyšuje moju osobnú motiváciu a chuť do práce,“ vysvetľuje Branislav Kožuch z OZ V.I.A.C. Pretože dobrovoľníčka žije  v Bratislave, s organizáciou komunikuje prostredníctvom e-mailu. Takto dáva možnosť aj organizácii, ktorá sídli v regióne, využiť jej dobrovoľnícku pomoc. „Je to nová pracovná skúsenosť, ale aj veľká zodpovednosť. Snažím sa odviesť profesionálnu a kvalitnú prácu a splniť očakávania. Je to práca, kde vám šéfuje vlastné svedomie,“ hovorí Natália Zorvanová.

Neziskovke pomáha aj Mexičan

K firemným dobrovoľníkom na Slovensku sa pridal aj Mexičan Raul Israel Sanchez, ktorý učí angličtinu v rodinnom centre Klbko v Karlovej Vsi. „Byť učiteľom angličtiny bola pre mňa skvelá skúsenosť. Naučil som sa komunikovať s novým okruhom ľudí a porozumieť, čo sa chcú naučiť,“ povedal účtovník z Jonson Controls.

Podľa Dáše Mellovej centra bola ochota a trpezlivosť lektorov veľká. „Napríklad aj s deťmi, ktoré občas vyrušovali svoje mamy počas kurzov. Niekedy sa dokonca musela výučba na pár minút prerušiť kvôli dojčeniu,“povedala. V kurzoch chcú naďalej pokračovať, pretože je stále veľa rodičov, ktorí o ne majú záujem a nemôžu sa ich inde zúčastňovať.Nielen z finančných dôvodovale aj preto, že s malým dieťaťom nie je možné klasický jazykový kurz navštevovať,“ dodala D. Mellová.

Ďalší dobrovoľníci pomáhajú neziskovkám s prekladmi, strategickým plánovaním alebo sa delia o svoje skúsenosti a rady, ktoré klienti práve potrebujú. Personalistka Sylvia Kuzmová z ING dokonca píše sériu článkov o hľadaní zamestnania obľúbený potrál nanicmama.sk združenia Mamám Slovenska. „V jej článkoch je veľa praktických rád pre uchádzačov o zamestnanie. Pre čitateľky píš zaujímavo a pútavo, aj preto sú jej články vyhľadávané,“ vysvetľuje Anna Miškerníková z OZ Mamám Slovenska. Dobrovoľníčka priznala, že často robí pohovory aj so ženami, ktoré sa chcú zamestnať po materskej dovolenky. O to viac chápem, že musia byť v ťažkej životnej situácii, kedy z určitého rodinného stereotypu prechádzajú  do pracovnej reality,“ vysvetľuje.

Pomáhať môže každý

Medzi prvými dobrovoľníkmi bol manažér Stuart Asford zo spoločnosti Hewlett Packard, ktorý už od novembra minulého roka pomáha tímu bratislavského komunitného  centra Ulita na sídlisku Kopčany v oblasti manažmentu.

„Je pre nás dôležité mať k dispozícii človeka, s ktorým môžeme otvorene hovoriť o problémoch v riadení našej organizácie a ktorý nám ponúka svoje skúsenosti,“ vysvetľuje Petra Hraňová z OZ Ulita. Stretnutia so Stuartom ich motivujú urobiť konkrétne kroky k dôležitým rozhodnutiam.„Veľmi oceňujeme jeho pohľad na veci a praktické tipy, ktoré nám pomáhajú dostať sa von zo začarovaného kruhu,“ dodala. Stuart Asford je pôvodom z Južnej Afriky. Tvrdí, že čas, ktorý venuje dobrovoľníctvu je síce krátky, ale výsledky môžu v dlhodobom meradle priniesť zmenu deťom zo sociálne slabších rodín, s ktorými centrum pracuje. „Rád  by som videl, ako sa zmení manažment Ulity a ako sa posunie dopredu ako jedna z úspešnejších organizácií,“ reagoval.

Do programu Hlavy pomáhajú sa neziskové organizácie môžu prihlasovať po celý rok prostredníctvom portálu darca.sk aj s aktivitami, v rámci ktorých potrebujú pomoc. „Platí to aj pre firemných dobrovoľníkov, ktorí si na stránke hlavypomahaju.sk sami vyberú alebo navrhnú formu pomoci pre neziskovku,“ uviedla Mirka Gúčiková, programová koordinátorka Nadácie Pontis. V súčasnosti pomáha slovenským neziskovkám viac ako 30 dobrovoľníkov odovzdávaním svojich skúseností a vedomostí..

Nadácia Pontis a skupina Engage sa už viac ako 4 roky venujú téme zapájania zamestnancov do dobrovoľníctva. Okrem manuálnych prác počas podujatia Naše Mesto sa dobrovoľníci zapájajú aj do vzdelávacích a administratívnych aktivít, akými sú tréningy pre neziskové organizácie, preklady textov, IT služby či právna pomoc. Program Hlavy pomáhajú tieto čiastkové aktivity posúva na vyššiu úroveň.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111