11. 02. 2013 Zodpovedné podnikanie

Dobrovoľné darovanie krvi sa rozšírilo do sveta

Zamestnanci firmy Camfil Farr chodia darovať krv nielen na Slovensku, ale aj v Malajzii, Singapure, Taiwane či Francúzsku.

© Slovenský červený kríž

Trojročná spolupráca levického závodu Camfil Farr so Slovenským Červeným krížom pri darovaní krvi prekročila hranice Slovenska. Myšlienka dobrovoľného darovania krvi zamestnancami nadchla aj pracovníkov ďalších krajín, kde Camfil Farr pôsobí. Koncom januára sa do projektu zapojili aj zamestnanci Camfil Farr v Malajzii, Indii, USA, Singapure, Taiwane, Thajsku či Francúzsku.

Nesmierne nás teší, že naša doterajšia spolupráca so Slovenským Červeným krížom pri dobrovoľnom darovaní krvi inšpirovala aj pracovníkov Camfil Farr v ostatných krajinách. Projekt organizujeme už tretí rok a rozšírenie myšlienky mimo Slovenska je ocenením snahy našich zamestnancov v rámci celej skupiny. Zároveň môžeme spoločne aspoň čiastočne prispieť k riešeniu nedostatku tejto vzácnej tekutiny vo svete,“ povedal výkonný riaditeľ Camfil Farr s.r.o. Imrich Mészáros.

Počas kvapky krvi majú zamestnanci Camfil Farr – darcovia – platené voľno, pre všetkých organizujú lektori Slovenského Červeného kríža (SČK) inštruktáž prvej pomoci. Tento rok sa do projektu okrem zamestnancov závodu zapojili aj ostatné firmy v levickom priemyselnom parku Géňa, futsalový tím z Levíc, futbalisti z Malých Ludiniec aj skupina miestnych motorkárov – spolu 87 dobrovoľných darcov, ktorí darovali vyše 33 litrov krvi.

Camfil Farr spolupracuje s územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Leviciach dlhodobo, predchádzajúce projekty pomohli zvýšiť úroveň služieb poskytovaných SČK. Z finančného daru od Camfil Farr bol napríklad zakúpený dokonalý baby resusci model, pomocou ktorého vyučujú inštruktorky a inštruktori SČK poskytovanie prvej pomoci. Vlani počas podujatia Camfil Farr daroval Národnej transfúznej službe SR v Nitre výkonné mobilné zariadenie na čistenie vzduchu.

Camfil kvapka krvi bola súčasťou tzv. Camfil caring week, týždňa, kedy sa okrem výroby v závode najviac skloňovali výrazy ako trvalá udržateľnosť, starostlivosť o životné prostredie, zdravý životný štýl či nezištná pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Počas celého týžňa mali zamestnanci k dispozícii zvýšené množstvá ovocia a zeleniny, knihy o zdravej strave a životnom štýle od Levičana Ivana Bukovena. Ďalšou motivačnou aktivitou boli súťaže pre zamestnancov, no i prednáška o úspore energií a energetickej efektívnosti v domácnosti a v podniku. Na záver týždňa prišli o svojej práci hovoriť aj záchranári zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby.

Zdroj: TS Camfil Farr

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111