20. 08. 2013 Sociálne inovácie

Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti

Cieľom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska

Školenie internetovej komunikácie pre lídrov filmových klubov Jeden svet

Cieľom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít. Zámerom programu je naučiť mladých ľudí lepšie a efektívnejšie využívať informačné technológie. Chceme zvýšiť informovanosť študentov, rozvíjať ich logické myslenie a zručnosti. Získané vedomosti a zručnosti budú môcť využiť pre vlastný osobnostný rozvoj a neskorší výber povolania alebo pre pomoc druhým, vo forme dobrovoľníckych aktivít. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111