24. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Dalkia vedie deti k ochrane lesov

Vzdelávacou súťažou Lesy okolo nás chce Dalkia viesť deti k ochrane životného prostredia.

Výrobca a distribútor tepla, spoločnosť Dalkia vyhlásila už deviaty ročník vzdelávacej súťaže pre žiakov I. stupňa základných škôl, ktorej cieľom je vytvárať a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu. Tento rok je súťaž venovaná téme Lesy okolo nás.

Sme veľmi radi, že tento druh podujatí si našiel svojich priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľmi a vďaka ich aktívnemu prístupu sa nám darí šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal Vincent Barbier, generálny riaditeľ Dalkie.

Do súťaže sa prihlásilo 201 tried z 50 základných škôl z miest a obcí, v ktorých Dalkia pôsobí. Úlohou každej triedy je vytvoriť plagát a písomný návrh, ktorý bude upozorňovať na potrebu ochrany lesa.

Každej prihlásenej triede Dalkia venovala Príručku pre učiteľa a Pracovné listy pre každého žiaka. Vďaka týmto učebným pomôckam sa deti dozvedia veľa informácií o lese, jeho význame pre život človeka a živočíchov. Dalkia pripravila pre deti aj viacero sprievodných akcií.

Víťazná trieda pocestuje na výlet v hodnote 3 000 eur.

Zdroj: dalkia.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111