20. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

Dalkia novým členom BLF

Spoločnosť Dalkia sa stala 25-tym členom Business Leaders Forum.

Spoločnosť Dalkia sa dnes stala 25-tym členom Business Leaders Forum. Na svojom štvrťročnom zasadnutí jej členstvo schválili ostatní členovia združenia.

Spoločnosť Dalkia je európskym lídrom v poskytovaní služieb v oblasti energetiky a na Slovensku pôsobí od roku 1992. Svojim klientom okrem samotnej výroby a dodávky tepla prináša riešenia súvisiace s efektívnou a úspornou prevádzkou tepelno-technických zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére.

Spoločnosť dáva dôraz na trvalo udržateľný rozvoj, pro-klientský prístup, prísne bezpečnostné pravidlá a rozvoj komunity, v ktorej pôsobí.

Bezpečnosť pri práci zamestnancov je prioritou. Pravidelne je celosvetovo organizovaný „Týždeň BOZP“, počas ktorého prebiehajú rôzne aktivity podporujúce zvyšovanie bezpečnosti.  

V oblasti zodpovedného prístupu ku klientom v Dalkii funguje špeciálny tím pracovníkov, ktorí sa venujú výlučne potrebám zákazníkov. Pravidelný osobný kontakt so zákazníkmi spoločnosť dopĺňa o každoročné podujatie v každom meste svojho pôsobenia – ide o tzv. klientsky deň, počas ktorého informuje klientov o aktuálnych témach a vytvára priestor na otvorenú diskusiu.

Dalkia pravidelne organizuje vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je vytvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu. Žiaci si zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného prostredia a osvojujú si zásady ekologického správania sa v ich každodennom živote.  

Spoločnosť aj vo svojom bežnom fungovaní chráni životné prostredie. Využíva obnoviteľné zdroje energií a je priekopníkom v pestovaníenergetických plodín.

Čítajte viac v profile zodpovedného podnikania

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111