04. 12. 2012 Nadácia Pontis

Ďakujeme: 575 653 eur!

Nadácia Pontis prerozdelí aj nasledujúci rok 100 % z takmer 600­tisíc vyzbieraných eur

Osud chorých detí nie je čitateľom Nového Času ľahostajný. Dokázali to už druhýkrát, keď počas nedeľného galavečera Srdce pre deti vysielaného televíziou JOJ vyzbierali neuveriteľnú sumu! Správca charitatívneho programu Nadácia Pontis tak prerozdelí aj nasledujúci rok 100 % z takmer 600­tisíc vyzbieraných eur medzi všetkých tých, ktorí to práve potrebujú. Srdce pre deti pomáha zlepšovať život deťom, ktoré to nemajú ľahké. A vďaka vám všetkým, čitateľom Nového Času, ktorí ste počas charitatívneho galaprogramu na televízii JOJ prispeli do zbierky, môže projekt Srdce pre deti naďalej podporovať nové deti. Tie zväčša bojujú s vážnou chorobou alebo žijú v ťažkých životných podmienkach.

Spolu sme totiž vyzbierali počas večerného televízneho prenosu z bratislavskej Incheba Expo Arény 575 653 €! K 7 732 deťom, ktoré sa už za šesť rokov trvania projektu dočkali finančnej podpory, sa t ak môžu pridať ďalšie s t o v k y detských príbehov čakajúcich na pomoc. 
Šéfredaktorka denníka Nový Čas Júlia Kováčová, ktorá je aj garantkou projektu, je už s druhým televíznym večerom veľmi spokojná. „Aj druhý ročník Srdca pre deti presvedčil, že Slováci majú napriek ťažkej ekonomickej situácii srdcia na správnom mieste a osud najmenších im nie je ľahostajný. Vyzbieraná suma je zďaleka nad naše očakávania a sľubujeme, že aj tento rok celá cifra do posledného centa poputuje do rodín, ktoré to potrebujú najviac,“ povedala Kováčová.

A ako je možné, že z vyzbieraných peňazí nejde nič na režijné náklady projektu? „Plných 100 % verejnej zbierky používame na pomoc neplnoletým deťom. Fungovanie programu samostatne hradí Nový Čas,“ uviedol koordinátor Nadácie Pontis Juraj Ondrejčík. To znamená, že všetky režijné náklady znáša denník, aby sa všetky finančné dary v zbierke mohli naozaj do posledného centa použiť na pomoc deťom. „V prípade preverenia a schválenia žiadosti odbornou komisiou môžeNadácia Pontis objednať a zaplatiť priznanú nefinančnú pomoc. Časté sú zdravotné pomôcky, bezbariérovosť bývania, rôzne terapie a cvičenie, zabezpečenie tepla či vybavenosti domácnosti pri sociálne slabších a podobne,“ hovorí Ondrejčík, na čo putujú peniaze zo zbierky. Za dva roky televíznych galavečerov Srdce pre deti vyzbieralo spolu už 1 465 467,64 €, čím sa radí k najväčším slovenským charitatívnym zbierkam. „Televízia JOJ je hrdou súčasťou tohto veľkolepého projektu. Vyzbieraná suma hovorí za všetko,“ ďakuje generálny riaditeľ JOJ František Borovský.

***
VYZBIERALO SA SPOLU: 575 653 € 
Konkrétne spoločnosť O2 darovala ­ jedno euro za každý 
odovzdaný starý mobilný telefón 7 658 € 
Cez webstránku Srdcepredeti.sk (darcovský portál 
Dobrakrajina.sk) darcovia prispeli vo výške 2 420 € 
Darcovia poslali aj 113 115 SMS vo výške 565 575 €

Ako deťom putujú peniaze od vás 
1. Do SMS akcie počas galavečera Srdce pre deti sa zapojilo 450­tisíc divákov. 
2. Hodnota 1 SMS bola 5 €. Diváci cez SMS spolu s O2 zberom starých mobilov vyzbierali 575 653 €. 
3. Účet projektu spravuje Nadácia Pontis, ktorá prerozdelí 100 % získaných peňazí. 
 Režijné náklady na správu Nadácie Pontis v plnej výške platí denník Nový Čas osobitne. 
4. Komisie zostavené Nadáciou Pontis vyberajú projekty detí, ktoré podporia a pošlú im peniaze. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111