15. 08. 2012 Nadácia Pontis

Chránená dielňa rýchleho občerstvenia vo Veľkom Krtíši

Vo Veľkom Krtíší zriadili chránenú dielňu rýchleho občerstvenia, kde hostí obsluhuje nepočujúci personál.

Moderátor:
Vo Veľkom Krtíší zriadili chránenú dielňu rýchleho občerstvenia, kde hostí obsluhuje nepočujúci personál. Jedinečné zariadenie prevádzkujú bratia Pavel a Róbert Šarinovci, ktorí chceli dať prácu aj takto znevýhodneným ľuďom. Viac zisťovala Klaudia Karáseková.

Redaktor:
Vo Veľkom Krtíši už niekoľko mesiacov funguje najvzácnejšie chránené pracovisko rýchleho občerstvenia. Svojho druhu je na Slovensku jediné. Pridanou hodnotou ku chutnému jedlu je posunkový jazyk a nepočujúci personál. Komunikácia so zákazníkmi je aj napriek tomu jednoduchá. Hovorí Jarka Galová, ktorá pracuje ako tlmočníčka.

Jarka Galová, tlmočníčka:
Niektorí, keď sem prídu prvýkrát, tak sú vyhúkaní z toho, že tu robia nepočujúci ľudia. Postavia sa k baru a hneď začnú si pýtať jedlo. Lenže na to som tu ja, lebo oni sú nepočujúci, takže im to všetko tlmočím a proste sú spokojní, odchádzajú s úsmevom a to je pre nás dôležité.

Redaktor:
Nepočujúci mladík Pavol Šarina dal šancu zamestnať sa aj ďalším dvom sluchovo postihnutým. Prostredníctvom Nadácie Pontis si v posunkovom jazyku urobil kurz základov podnikania. Následne sa mu podarilo získať podporu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a splnil si svoj sen. Pustil sa do vlastného biznisu. Pavel Šarina.

Pavel Šarina, podnikateľ:
Robia tu nepočujúci ľudia. Dorozumievajú sa tu posunkami, rukami. V tom je to také odlišné. V Krtíši to chýbalo, také rýchle občerstvenie. Tak som to vytvoril ako pilotný projekt, že sa dá podnikať, že aj nepočujúci môžu byť vpredu, nie ako že vzadu, ale môžu robiť ako plnohodnotnú obsluhu.

Redaktor:
Oslovili sme aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, či aj zdravotne postihnutí ako znevýhodnení uchádzači majú možnosť uplatniť sa na trhu práce. Vysvetľuje hovorca Peter Zeman.

Peter Zeman, hovorca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:
Zákon myslí aj na to, akým spôsobom pomáhať týmto ľuďom nejako si tú svoju pozíciu na trhu práce zvýhodniť, ako im umožniť sa zamestnať. Nie každý zamestnávateľ má prácu vhodnú pre tú zdravotne postihnutú osobu.

Redaktor:
Aj napriek tomu, že už podnik bratia Šarinovci niekoľko mesiacov prevádzkujú, úrady im v ústrety vychádzajú o čosi menej. Hovorí Róbert Šarina.

Róbert Šarina, podnikateľ:
Čakali sme práve najväčšiu podporu z úradu práce. Ale to množstvo byrokracie a tie postupy, ktoré sú zaužívané, vôbec neprajú podnikateľom, ktorí by chceli vytvoriť pracovné miesto pre ľudí so zdravotným postihnutím. Sú to asi naše najväčšie problémy a najväčšie starosti, ktoré doteraz sme mali.

Redaktor:
Ani to však mladých podnikateľov neodradí a idú ďalej. Uzatvára Pavel Šarina.

Pavel Šarina, podnikateľ:
Ja to nevnímam ako hendikep a mám to od narodenia a všetko sa dá, keď človek chce.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111