26. 09. 2012 Nadácia Pontis

Bieloruskí manažéri sa učia zodpovednému biznisu

Napriek pokračujúcej ekonomickej kríze v Bielorusku sa aj bieloruskí manažéri učia ako zodpovedne podnikať.

http://csr.etrend.sk/magazin-clanky/bieloruski-manazeri-sa-ucia-zodpovednemu-biznisu.html

Napriek pokračujúcej ekonomickej kríze v Bielorusku sa aj bieloruskí manažéri učia ako zodpovedne podnikať. Hoci je táto téma pre bieloruské firmy nová, je len otázkou času, kedy prinesú vlastné zaujímavé koncepcie zodpovedného podnikania.Pre šiestich lektorov a študentov MBA študijného programu na Škole biznisu a manažmentu technológií v Minsku odštartovala v pondelok 24. septembra Jesenná škola zodpovedného podnikania v Bratislave. V Bielorusku je veľmi málo príležitostí pre manažérov, aby sa naučili zavádzať zodpovedné podnikanie do vlastnej firemnej kultúry. Krajina absentuje expertmi, ktorí by mohli zvyšovať vedomosti podnikateľov.

„Prvýkrát som sa s témou zodpovedného podnikania stretol vo Švédsku. Pre našich ľudí je to niečo úplne nové. Mnohí sa smiali, keď sme začali vo firme recyklovať odpad. Nerozumeli, aké výhody to prináša a neverili v zmenu,“ hovorí Yegor Krauchanka, podnikateľ z Bieloruska. Práve od stretnutí so slovenskými manažérmi očakáva, že do svojej firmy prinesie zaujímavé myšlienky v oblasti zodpovedného podnikania. Bieloruskí manažéri a budúci podnikatelia by mali byť pripravení na prácu s medzinárodnými partnermi. Je dôležité, aby hovorili spoločným jazykom a zdieľali spoločné princípy ako sú transparentnosť, kvalita ich produktov a služieb, dobré podmienky pre zamestnancov a ďalšie princípy zodpovedného podnikania. „Manažéri zvyčajne nerozumejú, prečo je zodpovedné podnikanie dôležité pre ich biznis. Neuvedomujú si, že takéto podnikanie môže mať pozitívny dopad na ich zamestnancov, životné prostredie, ale aj okolitú komunitu, v ktorej pôsobia,“ hovorí Monika Brošková z Nadácie Pontis.

Bielorusi sa počas piatich dní budú môcť inšpirovať konkrétnymi príkladmi firiem na Slovensku. O výhodách zodpovedného podnikania sa dozvedia priamo vo vybraných firmách zo združenia Business Leaders Forum, ktoré navštívia, ale aj z ďalších, ktoré majú zavedené princípy zodpovedného podnikania. Bieloruskí lektori budú po návrate do krajiny pokračovať v zavádzaní zodpovedného podnikania do výučby na univerzite a úlohou študentov bude organizovať otvorené prednášky pre ďalších kolegov. Jesenná škola zodpovedného podnikania potrvá do 28. septembra a uskutoční sa v rámci projektu Slovenské skúsenosti v zodpovednom podnikaní pre Bielorusko. Projekt je podporený z prostriedkov Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111