14. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Americkí zákazníci chcú faktúry na papieri

Spotrebitelia v Spojených štátoch uprednostňujú papierové faktúry pred elektronickými, tvrdí prieskum Two Sides.

Two Sides dospel k prekvapivým záverom - Američania sa nechcú vzdať papiera ©kozumel/flickr.com

Neveria obchodníkom, ktorí ich nabádajú k intenzívnejšiemu využívaniu elektronických služieb.  Šesť z desiatich Američanov by si nezvolilo banku, telekomunikačného operátora či dodávateľa energií, ktorý by im neponúkal možnosť fakturácie služieb a výpisy z účtu v klasickej papierovej forme. 

Prieskum na vzorke 2 500 respondentov publikovala organizácia Two Sides v auguste 2013. „Hoci je elektronická fakturácia veľmi pohodlná a zasielanie účtov na e-mailové adresy je v súčasnosti bežné, je evidentné, že americkí spotrebitelia trvajú na papierovej forme účtovania,“ povedal šéf Two Sides Phil Riebel.

Buď „paperless“, zachrániš strom?

Viac ako ôsmi z desiatich opýtaných sú presvedčení, že hlavnou hnacou silou marketingových kampaní za úsporu papiera je iba snaha obchodníkov ušetriť. 50 % respondentov neverí tvrdeniam, že bezpapierovou komunikáciou prispejú k záchrane lesov a k ochrane životného prostredia.

88 % chce mať možnosť kedykoľvek prejsť z papierovej formy na elektronickú a späť, pričom 91 % Američanov nesúhlasí so spoplatnením zasielania papierových faktúr a výpisov. 30 % predstavujú spotrebitelia, ktorí nemajú pripojenie na internet.

Tie isté čísla, iné závery

Portál e-invoicing platform dospel na základe toho istého prieskumu k odlišným záverom. Vo svojom článku platforma uvádza, že 92 % spotrebiteľov nezmenilo svojho dodávateľa po tom, čo im prestal zasielať papierové účty a 80 % k zmene dodávateľa služieb nepodnietilo ani zavedenie poplatkov za papierovú formu fakturácie. 79 % opýtaných uvádza, že nemá problém prejsť z bežného na elektronický spôsob vyúčtovania služieb.   

Zdroje: Csrwire.com, eeiplatform.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.