08. 06. 2022 Sociálne inovácie

Ako šíriť vzdelávacie programy do slovenských škôl?

Odpovede hľadali účastníci EDUcampu s odborníkmi z rôznych oblastí.

Pred niekoľkými rokmi vznikol program Generácia 3.0, ktorý podporuje projekty zamerané na vzdelávanie detí aj mládeže. V rámci neho pomáhame organizáciám nastavovať stratégiu šírenia týchto prístupov, učíme ich sledovať dopad, či vytvárať biznisové modely, ktoré zabezpečia finančnú udržateľnosť ich aktivít.

Prvou príležitosťou na získanie expertných konzultácií v týchto aj ďalších oblastiach je EDUcamp. Po dvoch pandemických rokoch sme sa na ňom opäť stretli naživo. Trojdňového podujatia sa zúčastnilo 14 organizácií a 1 startup.
Tento rok sme po prvý raz otvorili prihlasovanie aj pre tých, ktorí už programom v minulosti prešli. Dôvodom je, že organizácie aj ich programy sa vyvíjajú, a postupom času riešia iné problémy, s ktorými potrebujú pomôcť.

Medzi účastníkov sa tak po druhý raz zaradili: I AMbitious, Inštitút pre aktívne občianstvo, Slovenská debatná asociácia a SPy. Po prvýkrát EDUcamp absolvovali startup SmartBooks a organizácie: Centrum komunitného organizovania, EduCoach, EMTEGRA, Impact Games, Indícia, IPčko, Liga za duševné zdravie, STAR, SYTEV a YouthWatch.

Chceme skvalitniť naše programy, a tiež chceme vidieť, akú reálnu hodnotu prinášajú pre vzdelávanie na Slovensku. (Veronika Golianová, Impact Games)

Veronika Golianová s kolegom Jakubom Žaludkom.

Pro bono konzultácie s mentormi

Počas troch dní účastníci a účastníčky EDUcampu zdieľali príklady dobrej praxe, či diskutovali o vzdelávaní na Slovensku. Absolvovali aj workshop o sledovaní dopadu, ktorý viedli naše kolegyne Romana Kanovská, Dominika Hroššová a kolega Norbert Maur.

Účastníci mali zároveň celý jeden deň na to, aby spoločne s expertmi a expertkami konzultovali svoje projekty zamerané na rôzne oblasti, napr. duševné zdravie na školách, rozvoj kritického myslenia učiteľov aj žiakov, rozvoj digitálnych zručností.
Odborné rady v trvaní až 60 hodín poskytlo organizáciám pro bono 18 mentorov a mentoriek v šiestich témach:

  • vzdelávanie: Roman Baranovič (Združenie škôl C. S. Lewisa), Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz), Péter Urbán (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR);
  • sledovanie dopadu: Jana Fúsková (Trnavská univerzita), Romana Kanovská (Nadácia Pontis), Martin Kuruc (Pedagogická fakulta UK);
  • fundraising: Vanda Hlaváčková (freelance konzultantka), Fero Pauliny (Nadácia Pontis), Zuzana Suchová (Donio);
  • komunikácia: Andrea Basilová (Sensoneo), Branislav Ondrášik (ESET), Martin Šanta (Národná banka Slovenska);
  • interné procesy: Jana Berňatáková (Beelong Community), Alena Kanabová (Accenture), Martina Králová (SVÄG TO GO);
  • nastavovanie biznis modelov: Michal Csonga (0100 Ventures), Heliodor Macko (SEAK Energetics), Jozef Šovčík (FIRST LEGO League Slovakia).

Pochopila som, že so skúsenosťami z biznisu, ktoré mám, viem organizáciám pomôcť pozrieť sa veci, ktoré riešia, z úplne iného uhla, a tým ich posunúť ďalej. (Alena Kanabová, Accenture)

Alena Kanabová počas konzultácie so zástupkyňou organizácie STAR.

Postup do EDUakcelerátora

EDUcamp tiež už čoskoro prinesie odpoveď na otázku, ktorí z jeho účastníkov postúpia do EDUakcelerátora – 3-mesačného intenzívneho programu.

V rámci neho postupujúci získajú osobného mentora, s ktorým budú konzultovať spôsoby, ako vytvoriť čo najkvalitnejší a udržateľný program, a ako ho šíriť na čo najviac škôl; výskumníka, ktorý im pomôže nastaviť sledovanie dopadu ich aktivít; finančnú podporu, ktorá môže pre vybranú organizáciu dosiahnuť výšku až 30-tisíc eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.