05. 07. 2022 Filantropia

Accenture podporilo 7 organizácií v rámci programu Strategické projekty 2022

Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis aj v tomto roku podporil rôznorodé projekty zamerané na aktuálne témy – od pomoci ľudom z Ukrajiny, cez podporu vzdelávania v oblasti podnikania a informatiky až po vzdelávanie žien a matiek s cieľom ľahšieho návratu do pracovného procesu. Grant v celkovej výške 41-tisíc eur získalo 7 organizácií, tri z nich získali najvyššiu podporu vo výške 10-tisíc.

Občianske združenie Manageria bolo aj v tomto roku podporené so svojím projektom Teach for Slovakia, ktorý je zameraný na zlepšovanie kvality vzdelávania, a to najmä detí, ktoré dosahujú najslabšie výsledky, ale aj upozornením spoločnosti na tento problém. Cieľom programu je pritiahnuť najlepších absolventov univerzít, aby sa počas dvoch rokov venovali vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodnených komunít.  Ich projekt bol podporený sumou 10-tisíc eur.

Občianske združenie Uni2010 získalo podporu 10-tisíc na projekt Rozbehni sa! Academy. Cieľom projektu je rozvoj podnikavosti a podpora podnikateľských nápadov stredoškolákov, vysokoškolákov či absolventov. Akadémia ponúka jednotlivcom tzv. podnikateľskú prípravku – následne môžu so svojím nápadom absolvovať 3-mesačný inkubačný program.

Občianske združenie I AMbitious sa v rámci svojho rovnomenného projektu sústreďuje na osobnostný aj profesijný rast stredoškolákov v regiónoch, kde nie je dostatok príležitostí na rozvoj ich potenciálu. Projekt je inovatívny pre svoje curriculum, pretože efektívne prepája získavanie vedomostí a zručností 21. storoči, prax, mentoring s profesionálmi z rôznych oblastí a tiež dobrovoľníctvo. Projekt bol podporený sumou 10-tisíc eur.

Z nadačného fondu boli podporené aj dva projekty zamerané na pomoc Ukrajine sumou 2-tisíc eur. Organizácia Mareena chce v rámci projektu Podpora pre Ukrajinu vo forme koordinácie humanitárnej, právnej a integračnej pomoci uľahčiť život Ukrajinkám a Ukrajincom v ohrození, aj prostredníctvom tvorby informačnej webstránky a ďalších aktivít, ktoré sa v priebehu trvania konfliktu ukazujú ako potrebné. Liga za ľudské práva so svojím projektom Pomoc pre ľudí z Ukrajiny zabezpečuje informačné materiály pri poskytovaní právneho poradenstva pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, vrátane pokrytia ďalších nákladov súvisiacich s poskytovaním právneho poradenstva, prevádzkovaním infolinky a poskytovaním podpory hlavnému mestu Bratislava, ostatným samosprávam a orgánom verejnej moci so zvládnutím utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Kompletný zoznam podporených projektov 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.