26. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

10. narodeniny oslávi Nadácia VÚB rozdelením 100 000 eur

10 organizácií si rozdelí 100 000 eur od VÚB.

Nadácia VÚB oslavuje tento rok 10. narodeniny. Darčekom bude 100-tisíc eur pre 10 výnimočných organizácií a ich projekty meniace životy ľudí. Hodnota jedného motivačného grantu je max. 10 000 eur.

Získanie motivačného grantu je podmienené predložením čo najzaujímavejšieho projektu. Nezisková organizácia, ktorá dostane grant od Nadácie VÚB, musí zároveň presvedčiť svoje okolie a získať príspevok v čo najvyššej možnej hodnote od verejnosti a individuálnych darcov. Nadácia VÚB následne znásobí získaný dar v pomere 1:1 až do výšky 10 000 eur.

V praxi to znamená, že ak organizácia získa napríklad 8 500 eur, Nadácia VÚB pridá rovnakú sumu. Spolu bude pridelených 10 motivačných grantov v celkovej hodnote max. 100 000 eur.

Chceme inšpirovať organizácie, aby aj sami oslovili potenciálnych darcov a získali od nich podporu. Zmyslom tohto jedinečného grantu bude oceniť prácu ľudí, ktorí realizujú zaujímavé a hodnotné projekty v rôznych oblastiach života“, približuje predseda správnej rady Nadácie VÚB Ignacio Jaquotot.

O grant sa môžu uchádzať verejnoprospešné organizácie pôsobiace v oblastiach vzdelávania, charity, ekológie, humanitárnej pomoci, umenia a kultúrneho dedičstva. Žiadatelia môžu prihlásiť svoje projekty do 17. apríla. Viac o podmienkach grantového programu nájdete na www.nadaciavub.sk.

Zdroj: Nadácia VÚB

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111