Accace Legal

Názov advokátskej kancelárie: Accace Legal, o.z.

Webstránka: http://accace.sk/

Advokátska kancelária Accace Legal sa zaoberá primárne pracovnoprávnou a obchodnoprávnou problematikou. Spoločnosť má svoje korene v strednej a východnej Európe a ich filozofia sa dá vyjadriť známym výrokom rímskeho vzdelanca Celsusa: „Právo je umenie uplatňovať to, čo je dobré a spravodlivé.“

Ako každej zodpovednej firme, tak aj spoločnosti Accace záleží na komunite, v ktorej pôsobí. Uvedomuje si, že nie len prostredie má vplyv na ich podnikanie, ale aj oni môžu prostredie nejakým spôsobom ovplyvniť. Preto je pre nich výzvou zlepšiť spoločnosť, a tak vytvoriť lepší svet pre všetkých, a to aj poskytnutím svojich odborných znalostí a vedomostí tým, ktorí ich potrebujú. Aktívne sa do Pro Bono aktivít zapájajú traja Senior Associate advokáti: Patrícia Kráľová, Ľubica Martináková a Katarína Matečíková.

Dobrovoľnícke podujatia a zodpovedné podnikanie

Advokátska kancelária Accace Legal ako súčasť medzinárodnej skupiny Accace sa zapája do viacerých aktivít spoločensky zodpovedného podnikania resp. firemnej filantropie. Poskytuje pro bono konzultácie aj mimo programu Advokáti Pro Bono, zapája sa do rôznych zbierok pre neziskové organizácie, organizuje aj v spolupráci s Červeným krížom darovanie krvi vo svojich kanceláriách a rôzne iné aktivity. Spoločnosť má vypracovanú stratégiu udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania, ktorou sa snaží znižovať dopad svojej činnosti na životné prostredie. Konkrétne, v roku 2016 vytvorila Accace Corporte Social Responsibility stratégiu, v rámci všetkých krajín, v ktorých pôsobí. Cieľom je, aby boli všetky pobočky eco-friendly najviac ako je to možné a zároveň, aby sa všetky pobočky zapájali do charitatívnych projektov a boli aktívne v lokalite, v ktorej pôsobia.

Ocenenia

Počas svojho pôsobenia si vybudovala pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu outsourcingových a poradenských služieb na Slovensku, o čom svedčí aj umiestnenie v TOP 10 poradenských spoločností  rebríčku TREND.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2017

12 účastníkov neziskových organizácií – Bezplatné školenie v oblasti „Mzdy a personalistika v praxi“ v rámci celoročného programu Tréningy Pro Bono.

Človek v ohrození – Právny servis týkajúci sa dotácie pre vybudovanie a prevádzkovanie školy pre ženy v Afganistane.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111