Začni zodpovedne

The Course "Corporate Responsibility in Practice" (University of Economics in Bratislava, 15.02.2017 - 10.05.2017)

This section contains information for students of the course.

Corporate Responsibility in Practice

Form: Lectures

Hours of teaching (per the course): 26 hours

Number of ECTS credits: 6

Course completion requirements: Written Exam (Test)

Lecturer: Managers of the enterprises for corporate responsibility from the Business Leaders Forum and other responsible enterprises            

Schedule: Wednesdays from 11:00 a. m. to 12:30 p. m., C1.07

 

Conditions for course graduation

1. Responsible Teacher (Course gestor): Assoc. Prof. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

  • Office number: E5.26
  • E-mail: gabriela.dubcova@euba.sk
  • Phone number 00421 2 67 295 576
  • Tutorial/office hours:Wednesdays from 9.00 am to 10.00 am Thursdays from 0.30 pm to 1.00 pm

2. Coordinator from BLF: Tatiana Čaplová

3. COURSE REQUIREMENTS (30 points for attendance + 70 points for written exam)

All conditions are available here.

Certificate

HARMONOGRAM OF PRESENTATIONS (COMPANIES)

 

15.02.2017 - Michal Kišša, Executive Director/Business Leaders Forum, Program Director for CSR/Pontis Foundation

Presentation

 

22.02.2017 - Natália Vašková, Communication, Volkswagen Slovakia, a. s.

Presentation

 

01.03.2017 - Erika Pfundtnerová, Head of CSR; Martin Gärtner, Head of Advertising, Spokesperson, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Presentation

HARMONOGRAM OF PRESENTATIONS (STUDENTS)

 

February 22, 2017

Position of CR in a Management of the Company - Presentation

Strategy of CR in the Company - Presentation

 

What is Corporate Social Responsibility (CSR)? © University of St.Gallen (HSG)

Contact person: Tatiana Čaplová, Program Coordinator for CSR at Pontis Foundation/BLF, tatiana.caplova@pontisfoundation.sk

 

Kurz "Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi" (Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 14.02.2017 - 09.05.2017)

Táto zložka obsahuje informácie pre študentov kurzu.

Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi

     

 

Forma štúdia: Prednášky

Počet prednášok: 13

Počet (ECTS) kreditov: 3

Požiadavky na ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (test)

Garant predmetu: doc. Ing. Peter DŽUPKA, PhD., peter.dzupka@tuke.sk

Kontaktná osoba: Tatiana Čaplová, tatiana.caplova@nadaciapontis.sk

Prednášajúci: Manažéri z členských firiem združenia Business Leaders Forum a z ostatných zodpovedných spoločností na Slovensku

Harmonogram: utorky od 13:30 do 15:00, miestnosť č. 415

Čo treba splniť?

  • Účasť na prednáškach (maximálne 2 absencie)
  • Prezentácia – každý študent je povinný pripraviť si prezentáciu na vybranú tému podľa harmonogramu (dĺžka – maximálne 15 minút)
  • Záverečný test – 35 otázok, formát ABCD – iba 1 možnosť správna

Počet bodov spolu: 100 bodov (Minimum k získaniu zápočtu: 51 %)

Z toho:

  • Prezentácia + účasť na prednáškach: 30 bodov
  • Test: 70 bodov
  • Informácie ohľadom bodovania ešte budú spresnené v priebehu semestra.

Harmonogram prezentácií firiem

 

14.02.2017 - Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR v Nadácii Pontis/BLF

Prezentácia

21.02.2017 - Andrea Danihelová, Vedúca úseku komunikácia, Hovorkyňa spoločnosti

Prezentácia

Hamonogram prezentácií študentov

Odporúčaná štruktúra prezentácií študentov

 

21.02.2017 Prečo sa zodpovedné podnikanie (CSR) podnikom vypláca? R. Sabolová, S. Polačková, E. Paľovčiková

Prezentácia

 

27.02.2017 Zelené stratégie firiem. A. Čorbová, Z. Pačutová, L. Paľuchová

Prezentácia

Zoznam zdrojov:

What is Corporate Social Responsibility (CSR)? © University of St.Gallen (HSG)

Kontaktná osoba: Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR, Nadácia Pontis/BLF, tatiana.caplova@nadaciapontis.sk

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky