Začni zodpovedne

The Course "Corporate Responsibility in Practice" (University of Economics in Bratislava, 15.02.2017 - 10.05.2017)

This section contains information for students of the course.

Corporate Responsibility in Practice

Form: Lectures

Hours of teaching (per the course): 26 hours

Number of ECTS credits: 6

Course completion requirements: Written Exam (Test)

Lecturer: Managers of the enterprises for corporate responsibility from the Business Leaders Forum and other responsible enterprises            

Schedule: Wednesdays from 11:00 a. m. to 12:30 p. m., C1.07

 

Conditions for course graduation

1. Responsible Teacher (Course gestor): Assoc. Prof. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

  • Office number: E5.26
  • E-mail: gabriela.dubcova@euba.sk
  • Phone number 00421 2 67 295 576
  • Tutorial/office hours:Wednesdays from 9.00 am to 10.00 am Thursdays from 0.30 pm to 1.00 pm

2. Coordinator from BLF: Tatiana Čaplová

3. COURSE REQUIREMENTS (30 points for attendance + 70 points for written exam)

All conditions are available here.

Certificate

HARMONOGRAM OF PRESENTATIONS (COMPANIES)

 

15.02.2017 - Michal Kišša, Executive Director/Business Leaders Forum, Program Director for CSR/Pontis Foundation

Presentation

 

22.02.2017 - Natália Vašková, Communication, Volkswagen Slovakia, a. s.

Presentation

 

01.03.2017 - Erika Pfundtnerová, Head of CSR; Martin Gärtner, Head of Advertising, Spokesperson, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Presentation

 

08.03.2017 - Miriama Letovanec, Regulatory & Fiscal Affairs Manager, Philip Morris Slovakia s.r.o.

Presentation

 

15.03.2017 - Dušan Dvořák, Public Relations / General Manager, Kia Motors Slovakia s.r.o.

Presentation

 

22.03.2017 - Barbara Henterová, Head of Sponsorships and Events, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Presentation

 

29.3.2017 - Magdaléna Dobišová, General Director, Skanska SK a.s.

Presentation

 

05.04.2017 - Radovan Pala, Partner, Co-Head of the Office in Bratislava, Andrej Leontiev, Partner, Co-Head of the Office in Bratislava TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.

Presentation

 

12.04.2017 - Veronika Bush, CSR & Governance, Tesco Stores SR a. s.

Presentation

 

03.05.2017 - Milan Almasy, , Whirlpool Slovakia

Presentation

HARMONOGRAM OF PRESENTATIONS (STUDENTS)

 

February 22, 2017

Position of CR in a Management of the Company - Presentation

Strategy of CR in the Company - Presentation

 

March 1, 2017

Ethicscode/Code of Conduct as a tool of Corporate responsibility of the company - Presentation

CORPORATE RESPONSIBILITY MANAGEMENT OF THE COMPANY - Presentation

 

March 8, 2017

CORPORATE CREED AND APPROACH TO CORPORATE RESPONSIBILITY- Presentation

Ethical dilemmas of the international corporations in the relation headquarters and subsidiaries in different countries - Presentation

 

March 15, 2017

Corporate social responsibility to shareholders and investors - Presentation

Index in the Area of Corporate Responsibility - Presentation

 

March 22, 2017

Responsibilities of the Companies to suppliers - Presentation

Responsible Procurement and Socially Procurement of the Company - Presentation

 

March 29, 2017

Corporate Responsibility in the Relation to Working Conditions of the Human Capital of the Company - Presentation

Social Innovations as a Tool of CSR - Presentation

 

April 5, 2017

CSR in the Relation to Local Communities - Presentation

Firm Philantrophy as a Tool of CSR - Presentation

 

April 12, 2017

CSR as a Marketing Tool - Presentation

Strategy of Responsible Sale of the Products - Presentation

 

April 26, 2017

Core Principles of Consumer Protection - Presentation

Product Security in the SR and EU - Presentation

 

May 3, 2017

Environmental Compliance Initiatives of Whirlpool - Presentation

Environmental Management and CSR - Presentation

What is Corporate Social Responsibility (CSR)? © University of St.Gallen (HSG)

Contact person: Tatiana Čaplová, Program Coordinator for CSR at Pontis Foundation/BLF, tatiana.caplova@pontisfoundation.sk

 

Kurz "Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi" (Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 14.02.2017 - 09.05.2017)

Táto zložka obsahuje informácie pre študentov kurzu.

Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi

     

 

Forma štúdia: Prednášky

Počet prednášok: 13

Počet (ECTS) kreditov: 3

Požiadavky na ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (test)

Garant predmetu: doc. Ing. Peter DŽUPKA, PhD., peter.dzupka@tuke.sk

Kontaktná osoba: Tatiana Čaplová, tatiana.caplova@nadaciapontis.sk

Prednášajúci: Manažéri z členských firiem združenia Business Leaders Forum a z ostatných zodpovedných spoločností na Slovensku

Harmonogram: utorky od 13:30 do 15:00, miestnosť č. 415

Čo treba splniť?

  • Účasť na prednáškach (maximálne 2 absencie)
  • Prezentácia – každý študent je povinný pripraviť si prezentáciu na vybranú tému podľa harmonogramu (dĺžka – maximálne 15 minút)
  • Záverečný test – 35 otázok, formát ABCD – iba 1 možnosť správna

Počet bodov spolu: 100 bodov (Minimum k získaniu zápočtu: 51 %)

Z toho:

  • Prezentácia + účasť na prednáškach: 30 bodov
  • Test: 70 bodov
  • Informácie ohľadom bodovania ešte budú spresnené v priebehu semestra.

Harmonogram prezentácií firiem

 

14.02.2017 - Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR v Nadácii Pontis/BLF

Prezentácia

21.02.2017 - Andrea Danihelová, Vedúca úseku komunikácia, Hovorkyňa spoločnosti, VSE Holding

Prezentácia

28.2.2017 - Jozef Melničák, CEO, NEAT, a.s.

Prezentácia

07.03.2017 - Erika Turček Pfundtnerová, Vedúca oddelenia CSR, Martin Gärtner, Vedúci oddelenia reklamy, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Prezentácia

14.03.2017 - Katarína Trnová, External Communication Specialist, T-Systems Slovakia, a.s.

Prezentácia

21.03.2017 - Magdaléna Dobišová, CEO, Skanska SK, a.s.

Prezentácia

28.3.2017 - Mária Džundová, Sales & Marketing Manager, TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Prezentácia

25.42017 - Ľubomíra Šoltésová, Media Relations and Visitors Center Manager

Prezentácia

Hamonogram prezentácií študentov

Odporúčaná štruktúra prezentácií študentov

 

21.02.2017 Prečo sa zodpovedné podnikanie (CSR) podnikom vypláca? R. Sabolová, S. Polačková, E. Paľovčiková

Prezentácia

 

27.02.2017 Zelené stratégie firiem. A. Čorbová, Z. Pačutová, L. Paľuchová

Prezentácia

 

07.03.2017 Monitorovanie dodávateľského reťazca. I. Gavalcová, J. Miškayová, K. Perúnová

Prezentácia

 

14.03.2017 Motivácia a zapájanie zamestnancov. P. Poľová, S. Halászová, J. Šimon

Prezentácia

 

21.03.2017 Partnerstvo podnikov s verejným sektorom a ovplyvňovanie biznisu. S. Rovderová, V. Puliková

Prezentácia

 

21.03.2017 Etika podnikania. S. Matvejová, D. Tirpák

Prezentácia

28.3.2017 Firemná filantropia ako nástroj zodpovedného podnikania v podniku. D. Čekanová, D. Dzurňáková, M. Delej

Prezentácia

 

28.3.2017. Firemné dobrovoľníctvo. T. Marton, J. Laczko

Prezentácia

 

4.4.2017 Greenwashing/Pinkwashing. S. Bodnárová, D. Čajková, D. Dzurjaková

Prezentácia

 

10.4.2017 Zodpovedný prístup k investorom. J. Motyľ, J. Ondruška

Prezentácia

 

17.4.2017 CSR certifikácia/štandardy. L. Balonová, M. Cabadová, P. Fabiny

Prezentácia

Zoznam zdrojov:

What is Corporate Social Responsibility (CSR)? © University of St.Gallen (HSG)

Kontaktná osoba: Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR, Nadácia Pontis/BLF, tatiana.caplova@nadaciapontis.sk

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky