Začni zodpovedne

The Course "Corporate Responsibility in Practice" (University of Economics in Bratislava, 15.02.2017 - 10.05.2017)

This section contains information for students of the course.

Corporate Responsibility in Practice

Form: Lectures

Hours of teaching (per the course): 26 hours

Number of ECTS credits: 6

Course completion requirements: Written Exam (Test)

Lecturer: Managers of the enterprises for corporate responsibility from the Business Leaders Forum and other responsible enterprises            

Schedule: Wednesdays from 11:00 a. m. to 12:30 p. m., C1.07

 

Conditions for course graduation

1. Responsible Teacher (Course gestor): Assoc. Prof. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

  • Office number: E5.26
  • E-mail: gabriela.dubcova@euba.sk
  • Phone number 00421 2 67 295 576
  • Tutorial/office hours:Wednesdays from 9.00 am to 10.00 am Thursdays from 0.30 pm to 1.00 pm

2. Coordinator from BLF: Tatiana Čaplová

3. COURSE REQUIREMENTS (30 points for attendance + 70 points for written exam)

All conditions are available here.

Certificate

HARMONOGRAM OF PRESENTATIONS (COMPANIES)

 

15.02.2017 - Michal Kišša, Executive Director/Business Ledars Forum, Program Director for CSR/Pontis Foundation

Presentation

 

 

What is Corporate Social Responsibility (CSR)? © University of St.Gallen (HSG)

Contact person: Tatiana Čaplová, Program Coordinator for CSR at Pontis Foundation/BLF, tatiana.caplova@pontisfoundation.sk

 

Kurz "Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi" (Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 14.02.2017 - 09.05.2017)

Táto zložka obsahuje informácie pre študentov kurzu.

Spoločenská zodpovednosť firiem v praxi

     

 

Forma štúdia: Prednášky

Počet prednášok: 13

Počet (ECTS) kreditov: 3

Požiadavky na ukončenie predmetu: klasifikovaný zápočet (test)

Garant predmetu: doc. Ing. Peter DŽUPKA, PhD., peter.dzupka@tuke.sk

Kontaktná osoba: Tatiana Čaplová, tatiana.caplova@nadaciapontis.sk

Prednášajúci: Manažéri z členských firiem združenia Business Leaders Forum a z ostatných zodpovedných spoločností na Slovensku

Harmonogram: utorky od 13:30 do 15:00, miestnosť č. 415

Čo treba splniť?

  • Účasť na prednáškach (maximálne 2 absencie)
  • Prezentácia – každý študent je povinný pripraviť si prezentáciu na vybranú tému podľa harmonogramu (dĺžka – maximálne 15 minút)
  • Záverečný test – 35 otázok, formát ABCD – iba 1 možnosť správna

Počet bodov spolu: 100 bodov (Minimum k získaniu zápočtu: 51 %)

Z toho:

  • Prezentácia + účasť na prednáškach: 30 bodov
  • Test: 70 bodov
  • Informácie ohľadom bodovania ešte budú spresnené v priebehu semestra.

Harmonogram prezentácií firiem

 

14.02.2017 - Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR v Nadácii Pontis/BLF

Prezentácia

Zoznam zdrojov:

What is Corporate Social Responsibility (CSR)? © University of St.Gallen (HSG)

Kontaktná osoba: Tatiana Čaplová, Programová koordinátorka pre CSR, Nadácia Pontis/BLF, tatiana.caplova@nadaciapontis.sk

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky