12. 08. 2020 Nadácia Pontis

GivingTuesday prichádza s novým grantovo-vzdelávacím programom pre lídrov a organizácie

Iniciatíva GivingTuesday, ktorú na Slovensku zastrešuje Nadácia Pontis, ohlásila grantovo-vzdelávací program pre inovatívnych lídrov v oblasti šírenia štedrosti, empatie a spravodlivosti. Volá sa Starling Collective a možnosť zapojiť sa majú aj organizácie zo Slovenska.

Čo je Starling Collective?

Starling Collective bude novou vzdelávacou skupinou pre lídrov z občianskej spoločnosti, ktorí svojimi aktivitami podporujú štedrosť, empatiu, rovnosť a spravodlivosť v spoločnosti. Starling Collective je príležitosťou objaviť a zdieľať príklady dobrej praxe a dosahovania systémovej zmeny. Program ponúka koučing, vzdelávanie, finančný príspevok a prepojenie so skupinou lídrov hnutia GivingTuesday v krajinách celého sveta, ktorých súčasťou je aj Nadácia Pontis.

Kto je organizátorom

Starling Collective vytvorila iniciatíva GivingTuesday, nezisková organizácia zameraná na podporu štedrosti a sily jednotlivca a organizácií pri transformácií svojich komunít na lepšie miesto plné príležitostí, rovnosti a dôstojnosti. GivingTuesday šíri myšlienku, že každý má niečo, čo môže darovať. Cieľom je spoločne vytvoriť spoločnosť, v ktorej štedrosť zohráva ústrednú úlohu a dať priestor rovnosti, dôstojnosti a príležitostiam.

Výhody zapojenia sa

Vybraní účastníci získajú koučing, vzájomnú podporu v rámci komunity spolu s grantom na činnosť a účasť v „learning community.“

Kto sa môže zapojiť

Organizácie alebo jednotlivci s inovatívnym prístupom k šíreniu štedrosti, empatie, rovnosti a spravodlivosti v spoločnosti. Podmienkou je aktívna znalosť anglického jazyka, v ktorom bude komunikácia v Starling Collective prebiehať.

Vítané sú aj spolupráce alebo projekty podporujúce spoluprácu aktérov v šírení štedrosti.

Požiadavky

Uchádzači musia vyplniť online prihlášku (v anglickom jazyku), v ktorej opíšu svoj inovatívny prístup k štedrosti a základné výdavky navrhovaného projektu.

V online prihláške je potrebné opísať nasledovné:

  • Vysvetliť navrhovaný projekt a prečo predstavuje inovatívny prístup k štedrosti
  • Ciele projektu a metódy merania úspechu
  • Ako vám grant Starling Collective pomôže dosiahnuť váš cieľ

Projekt sa môže, ale nemusí, vzťahovať na deň GivingTuesday, ktorý sa koná 1. decembra.

Podmienkou účasti je aktívna znalosť anglického jazyka.

O udelení grantu rozhoduje GivingTuesday, Inc. Uprednostnené budú prihlášky z regiónov sveta, kde je menej zdrojov alebo zvýšená potreba.

Časový harmonogram

Online prihláška musí byť doručená do 2. septembra 2020 o 08:59 (resp. 1. septembra 2020 23:59 PT – tichomorského času).

Úspešní uchádzači budú oznámení 6. októbra 2020.

Výška grantu

Celková prerozdelená suma bude vo výške 250,000 $. Väčšina grantov sa bude pohybovať vo rozmedzí 2,500 $ – 7,500 $.

Čo sa očakáva od úspešných uchádzačov

Vybraní lídri dostanú koačing, podporu v rámci skupiny, grant a prístup k virtuálnej „learning community“. Od účastníkov programu sa bude očakávať účasť na príležitostných webinároch o meraní a dopade. Takisto budú musieť doložiť správu v rozsahu jednej strany o dopade, ktorý realizovali za udelený grant.

Účastníci budú prípadne vyzvaní, aby doložili ďalšiu dokumentáciu a podpísali dohodu o grante predtým, než dostanú grant.

Inšpirujte sa predošlými Starling projektami na tejto adrese

FAQ si môžete prečítať na tomto linku.

 

Pridajte sa k lídrom, ktorí sú pripravení využiť svoju silu a schopnosti, aby prinášali pozitívnu zmenu.

Prihlásiť do programu sa môžete TU.

Starling Collective

 

V prípade otázok sa na nás obráťte na adrese givingtuesday@nadaciapontis.sk.

Foto: Unsplash/ You X Ventures

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111