22. 06. 2021 Zodpovedné podnikanie

Otvárame prihlasovanie na Akadémiu investigatívnej žurnalistiky

Fond investigatívnej žurnalistiky a Fond pre transparentné Slovensko vyhlasujú prvý ročník spoločného projektu: Akadémia investigatívnej žurnalistiky. Cieľom projektu je rozšíriť znalosti a vedomosti profesionálnych novinárov a novinárok či zástupcov investigatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie a analyzovanie významných káuz a udalostí na Slovensku.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky prostredníctvom odborného vzdelávania a následne poskytnutých grantov spojí odborníkov a odborníčky z oblasti investigatívy a médií s mladými profesionálmi a profesionálkami, novinármi a novinárkami, ktorí chcú prispieť k rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku.

Termín kurzu: 10. – 12. september 2021

Forma: osobne (v závislosti od epidemiologických podmienok)

Miesto: Slovensko (ubytovanie, strava a cestovné náklady budú účastníkom preplatené)

Kapacita: max. 10 účastníkov

Výška grantovej podpory: max. 2 000 eur na jeden projekt (podporených bude najviac 5 projektov)

Predkladanie žiadostí o grant: september 2021, po absolvovaní akadémie

Uzávierka podávania prihlášok: 23. 7. 2021 o 23:59

Akadémia investigatívnej žurnalistiky ponúkne 10 vybraným účastníkom sériu odborných workshopov a školení na témy:

  • práca s otvorenými zdrojmi a analýza dát,
  • investigatívna práca v teréne,
  • editovanie komplexných informácií,
  • informačná/kybernetická bezpečnosť pre novinárov,
  • slobodný prístup k informáciám.

Lektormi jednotlivých workshopov budú skúsení novinári a novinárky zo Slovenska aj zahraničia, experti a expertky na legislatívu či informačnú bezpečnosť. Svoje znalosti a skúsenosti mladším kolegom sprostredkujú napríklad Martin Turček, investigatívny novinár z Aktuality.sk, Lukáš Diko, šéfredaktor Investigatívneho centra Jána Kuciaka, či Peter Kunder, riaditeľ Aliancie Fair-Play.

Účastníci a účastníčky akadémie budú mať možnosť požiadať o granty na svoje investigatívne práce (projekty) do výšky 2 000 eur. Žiadosti o grantovú podporu bude posudzovať nezávislá výberová komisia. Grantisti akadémie budú mať možnosť využiť aj odborný mentoring počas trvania prípravy svojich projektov.

Podmienky účasti

Akadémia investigatívnej žurnalistiky je určená pre tých, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať na investigatívnych a analytických témach odhaľujúcich problémy na Slovensku. Záujemcami môžu byť začínajúci aj skúsení novinári a novinárky, ktorí sa chcú zamerať na oblasť investigatívy, študenti a študentky žurnalistiky alebo relevantných odborov s aktívnou redakčnou praxou, ale aj profesionáli z investigatívnych či analytických centier odhaľujúcich korupčné, politické a spoločenské kauzy na Slovensku.

Záujemcovia tiež musia doložiť potvrdenie o spolupráci s vybranou spravodajskou/publicistickou redakciou či organizáciou, ktorá sa v prípade grantovej podpory zaviaže k publikovaniu výstupov ich práce.

Výstupy nemusia byť publikované v slovenskom jazyku, musia však pokrývať udalosti na Slovensku. Grantista je povinný doručiť výstupy organizátorovi Akadémie – Fondu investigatívnej žurnalistiky aj v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Akadémia investigatívnej žurnalistiky neurčuje vekový limit účastníkov, ani rozsah predchádzajúcich odborných skúseností. Preferovaní budú mladí záujemcovia a záujemkyne s predošlou spravodajskou či publicistickou praxou pri pokrývaní závažných spoločenských alebo politických tém, ale i novinári a novinárky z národnostných či regionálnych redakcií na Slovensku. Hlavnými kritériami výberu účastníkov sú predošlé profesionálne skúsenosti, odborné zameranie záujemcov a potenciál venovať sa investigatívnej žurnalistike po absolvovaní kurzu.

Za výber účastníkov a účastníčok Akadémie spomedzi prihlášok zodpovedajú organizátori projektu – zástupcovia Nadácie otvorenej spoločnosti a Nadácie Pontis. Grantové žiadosti posudzuje odborná komisia navrhnutá Radou FIŽ. Vybraných účastníkov Akadémie investigatívnej žurnalistiky budú organizátori kontaktovať v priebehu augusta 2021. Podmienkou účasti je absolvovanie celého vzdelávacieho kurzu Akadémie.

O projekte

Akadémia investigatívnej žurnalistiky vznikla v spolupráci Fondu pre investigatívnu žurnalistiku Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava a Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, ako aj vďaka podpore ďalších donorov. Ich kompletný zoznam si môžete pozrieť tu.

Fond investigatívnej žurnalistiky (Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava) vznikol ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena, ktorú organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava. Vznikol v reakcii na tragickú vraždu mladého novinára Jána Kuciaka a jeho poslaním je podporovať a pomáhať rozvíjať profesionálnu investigatívnu žurnalistiku na Slovensku.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu.

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte Miroslavu Širotníkovú, projektovú koordinátorku Akadémie investigatívnej žurnalistiky, na miroslava.sirotnikova@osf.sk alebo Martinu Hmírovú, projektovú manažérku Fondu pre transparentné Slovensko, na martina.hmirova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111