Chceme žiť v krajine, kde zákony platia pre všetkých rovnako, v ktorom je dostatok verejných financií na kvalitné fungovanie školstva, zdravotníctva či verejných inštitúcií. To však nie je možné, ak je štát unášaný, v ktorom sú systematicky odčerpávané zdroje nás všetkých alebo sú ohýbané pravidlá. Od roku 2012 preto spájame zodpovedné firmy, ktoré sa rozhodli podporiť našu snahu za lepšie fungovanie štátu vo Fonde pre transparentné Slovensko. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú k znižovaniu korupcie a únosu štátu a kontrole dodržiavania zákonov a etických noriem. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. My však vidíme Slovensko ako právny a vzdelaný štát – predvídateľný a férový priestor pre podnikanie a život.

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Dôležité čísla

21 Členov
764609.58 celková podpora v Eur
48 podporených projektov

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram