Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Cena Nadácie Pontis a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu udelíme špeciálnu „Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2018“. Nadácia Pontis podporuje snahu o napĺňanie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín OSN a ktoré predstavujú nový univerzálny štandard pre udržateľný rozvoj. Oceníme príklady firiem alebo skupinu partnerov, ktorí vo svojich firemných hodnotách a programoch prispievajú k napĺňaniu jednej či viacerých priorít, ktoré si v rámci Cieľov udržateľného rozvoja zvolilo Slovensko.

Priority Slovenska

1. Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí
2. Vzdelanie pre dôstojný život
3. Dobré zdravie
4. Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy
5. Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia
6. Právny štát, demokracia a bezpečnosť

Konzultácie

S vašimi otázkami ohľadom nominácie na Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja vám rada pomôže: Ivana Uličná (ivana.ulicna@nadaciapontis.sk, mobil – 0908 154 061). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu.

Na Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2018 je možné nominovať projekt v každej kategórii, online formulár nájdete vždy pod vybranou kategóriou:

Uzávierka prijímania nominácií: 25. január 2019, 18:00 hod.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111