Index udržateľnosti občianskej spoločnosti

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európy a v Eurázii. Viac ako 20 rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 24 krajinách. Skúma prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

Celková udržateľnosť MNO sa v roku 2021 nezmenila. Jedinou oblasťou, v ktorej zmena nastala, boli organizačné kapacity, kde došlo k miernemu zhoršeniu. Dôvodom sú predovšetkým dopady pandémie, ktorá spôsobila, že viaceré organizácie bojovali o prežitie.

Prečítajte si Index udržateľnosti občianskej spoločnosti za SlovenskoIndex udržateľnosti občianskej spoločnosti za všetky krajiny v anglickom jazyku nájdete TU

V roku 2021 bolo na Slovensku registrovaných 67 333 organizácií občianskej spoločnosti. Toto číslo zahŕňa:

61 676 občianskych združení

586 neinvestičných fondov

3 446 neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby

111 subjektov s medzinárodným prvkom

1 514 nadácií

Viac informácií

Pre viac informácií o Indexe kontaktujte programovú manažérku:

Petra Luptáková

programová manažérka

0948 217 652
petra.luptakova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a podieľa sa na spracovaní Indexu udržateľnosti občianskych organizácií. Zaujíma sa o témy: zvyšovanie transparentnosti, boj proti korupcii a udržateľnosť organizácií občianskej spoločnosti.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.