01. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

„Zvedaví vedci“ budú deti zabávať vedou a technikou

Nadácia Volkswagen Slovakia vedie mladých ľudí k záujmu o vedu a techniku.

©Nadácia Volkswagen Slovakia

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vydáva v týchto dňoch za podpory Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK) metodickú príručku animačného programu Zvedaví vedci. Jej cieľom je popularizácia vedy a techniky na slovenských školách. Deti vo veku 6 až 19 rokov v nej nájdu viac ako 50 zadaní.

„Rozvíjať záujem detí o techniku a zdokonaľovať ich vedomosti a zručnosti v práci s ňou je jedným z cieľov nadácie,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie VW SK.

Príručka je primárne určená pre pedagógov, animátorov a organizátorov voľnočasových programov. Obsahuje súbor v praxi odskúšaných pokusov, aktivít a nápadov s cieľom poskytnúť mladým širší rozhľad a s tým spojený ľahší výber následného študijného a profesijného zamerania.

„Animačná príručka je rozdelená do 8 kapitol, ktoré pozostávajú z tém ako astronómia, biológia, environmentalistika, chémia, fyzika, geografia, meteorológia, či nápady na oddychové aktivity,“ hovorí Dávid Kocan, projektový manažér asociácie. Na 52 stranách sú k dispozícii návody, špecifiká a vysvetlenia vybraných prírodných javov, zákonitostí a reakcií.

Zdroj: Nadácia VW SK

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111