01. 02. 2022 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné firmy sa môžu aj tento rok uchádzať o ocenenie Via Bona Slovakia

Otvárame prihlasovanie do 22. ročníka prestížnej súťaže Via Bona Slovakia, v ktorej každoročne oceňujeme inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Firmy môžu nominovať svoj projekt do 14. marca.

Via Bona Slovakia je unikátne ocenenie, ktorým Nadácia Pontis každoročne zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku udelíme ocenenie v 7 kategóriách:

V oblasti zodpovedného podnikania sa dlhodobo zameriavame na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Doposiaľ sa o ocenenie uchádzalo bezmála 1 200 nominácií od viac ako 550 firiem. Spolu sme odovzdali 155 cien.

Za viac ako 20 rokov existencie ocenenia sa mnohé z aktivít zodpovedného podnikania stali vo firmách štandardom – napríklad firemné dobrovoľníctvo, bezdopadové kancelárie či rozvoj zamestnancov. „Aj preto sa posledné dva roky pri kategóriách zameriavame na komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu a jeho témam – podporu diverzity a inklúzie, obehové hospodárstvo aj sociálne inovácie. Chceme oceňovať to, čo nie je štandard – ale veríme, že aj vďaka nášmu oceneniu sa ním raz stane,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Firmy môžu seba alebo svoj projekt nominovať na ocenenie do 14. marca. Prijaté nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Mená víťazov oznámime na slávnostnom odovzdávaní ocenení 29. júna 2022 v Bratislave.

Viac informácií nájdete na www.viabona.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.