26. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Združenie zodpovedných firiem sa rozrástlo na tridsať členov

K združeniu firiem, ktoré sa na Slovensku zaviazali zodpovedne podnikať, sa pridali ďalšie dve - Pivovary Topvar a GlaxoSmithKline Slovensko.

Tridsiaty člen BLF je jedným z lídrov vo výskume a vývoji nových liekov ©GSK Slovensko

Známy výrobca piva Pivovary Topvarfarmaceutická spoločnosť GSK Slovensko sa v septembri pridali k firmám, ktoré sa na Slovensku zaviazali riešiť zodpovedný biznis.  Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis už 10 rokov vedie firmy k tomu, aby sa správali zodpovedne voči svojim zamestnancom, zákazníkom, životnému prostrediu či okolitej komunite, v ktorej podnikajú. „V súčasnej dobe sa venujeme predovšetkým aktuálnym trendom zapájania a motivácie zamestnancov, zodpovedným dodávateľom a prispôsobovaniu sa biznisu na meniace sa klimatické podmienky,“ vysvetľuje Beata Hlavčáková, riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Pivovary Topvar nedávno prijali novú stratégiu zodpovedného podnikania s názvom Prosperita ©Pivovary Topvar

Zodpovedné podnikanie je kľúčovou súčasťou obchodnej stratégie spoločnosti Pivovary Topvar, ktorá sa po Heineken Slovensko stala druhou pivovarníckou spoločnosťou v BLF. Spoločnosť sa venuje najmä podpore malého a stredného podnikania, zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, znižovaniu odpadov a emisií, zodpovednému využívanie pôdy a udržateľnosti vodných zdrojov. „V oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa nám za posledných osem rokov podarilo dosiahnuť značné úspory energie, obmedziť emisie CO2 a spotrebu vody. V júli sme predstavili nový program Prosperita, ktorým sme si stanovili ciele v tejto oblasti až do roku 2020,“ uviedla Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy a komunikáciu CR&SR z Pivovary Topvar.

Spoločnosť sa v rámci svojej matky SABMiller zaviazala:

  • dosiahnuť celosvetovú spotreby vody na 3 litre vody na liter piva a zaistiť dodávky vody, o ktorú sa delí s miestnymi obyvateľmi v lokalitách, ktoré sú ohrozené jej nedostatkom
  • znížiť uhlíkovú stopu v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci od pestovateľov surovín až ku konečnému konzumentovi
  • zaistiť udržateľné pestovanie poľnohospodárskych surovín
  • podporovať umiernenú a zodpovednú konzumáciu alkoholu rozšírením svojich globálnych aj lokálnych programov
  • priamo podporiť viac než pol milióna malých podnikov a drobných podnikateľov, pomáhať im k rastu a podporiť miestny rozvoj

Jednou z hlavných priorít spoločnosti Pivovary Topvar je aj podpora komunít v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, cez ktorú podporuje mimovládne organizácie z Prešova, Sabinova, Vranova nad Topľou a Bardejova na zlepšenie kvality života na východnom Slovensku. Podporované projekty sa zameriavajú predovšetkým na prevenciu nadmernej konzumácie alkoholu, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby, športové aktivity, kultúru či vzdelávanie.

Zodpovedný farma biznis

Členmi Business Leaders Forum sú aj 3 farma firmy – Pfizer Luxembourg, Bayer a Novartis. Najnovšie sa k nim pridala spoločnosť GlaxoSmithKline Slovensko. „Výskum, vývoj, testovanie a predaj liekov sú veľmi citlivé témy, pretože sa dotýkajú zdravia ľudí. Aj preto je zodpovedné podnikanie súčasťou nášho pôsobenia na Slovensku,“ zdôraznil  Pavol Trnovec, riaditeľ korporátnych vzťahov GSK Slovensko. Okrem investícií do výskumu a vývoja cez Fond GSK sa snaží podporovať aj rôzne verejnoprospešné aktivity a v poslednej dobe sa zameriava najmä na seniorov. Zamestnanci dlhodobo dobrovoľníčia v nízkoprahovom detskom centre Mixáčik a v bratislavskom Pentagone. Prispeli aj do celosvetovej zbierky Save the Children a pre postihnutých povodňami na Balkáne a pomáhajú aj detskému hospicu Plamienok. „Naša spoločnosť je založená na úcte k človeku. Nezáleží na tom, či ide o pacienta, zamestnanca alebo obchodného partnera. Kvalitu ľudského života zlepšujeme tým, že umožňujeme ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie,“ doplnil Pavol Trnovec.

Profily zodpovedného podnikania všetkých členov BLF si môžete prečítať tu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111