29. 10. 2012 Nadácia Pontis

Zapojili sa do projektu ,,Bezpečne na bicykli“

Žiaci by mali mať možnosť zdokonaľovať sa aj v oblasti bezpečného správania sa v rozličných situáciác

ŽILINA. Na ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline si stále viac uvedomujú, že žiaci by mali mať možnosť zdokonaľovať sa aj v oblasti bezpečného správania sa v rozličných situáciách.
Je to aj tak trochu príprava na život v dospelosti, keď medzi základné zručnosti človeka v dnešnom svete patrí aj vodičské oprávnenie. Na základe tejto myšlienky sa zapojili do projektu ,,Bezpečne na bicykli“. Získať si deti pre tento projekt nebolo ťažké aj vďaka tomu, že ako škola získali časť pomôcok, ktoré deti už môžu využívať. Sú to bicykle, prilby, dopravné značky, reflexné vesty. Tieto pomôcky škola získala z NadáciePontis a nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111