05. 10. 2012 Zodpovedné podnikanie

Zamestnanci milujú zelenú

Firmy so zelenou stratégiou majú motivovanejších a učenlivejších zamestnancov.

© wordpress.com

Navzdory názorom, že starostlivosť o životné prostredie má negatívny vplyv na zisk spoločností, štúdia kalifornskej univerzity UCLA preukázala opak. Podniky, ktoré si dobrovoľne osvojili medzinárodné „zelené“ postupy a štandardy, majú o 16% produktívnejších zamestnancov, ako je priemer.

Zamestnanci zelených podnikov majú totiž väčšiu motiváciu, lepšie medziľudské vzťahy a viac sa toho naučia. Ľudia už navyše v práci nechcú len zarábať. Chcú niečo zmeniť a sú teda viac uvedomelí ako v minulosti. Vyššia produktivita pramení z vďačnosti za vytvorené pracovné podmienky.

Štúdie sa zúčastnili zamestnanci 5 220 francúzskych spoločností. Ich celkový počet prevyšoval 10 000, keďže sa vybrali dvaja náhodní zamestnanci z každého podniku. Za zelené boli pritom označené tie spoločnosti, ktoré si dobrovoľne osvojili medzinárodné štandardy a ekologické označenia ako „Fair Trade“ a „organic“ alebo certifikáciu ISO 14 001. Fair Trade je zárukou spravodlivého odmeňovania a vzťahu k zamestnancom, organické spoločnosti sú zaviazané k produkcii bez pesticídov a ďalších látok a ISO 14001 sleduje vplyv spoločností na životné prostredie a snaží sa ho obmedziť.

Certifikácie, najmä ISO 14001, zahŕňajú aj školenia zamestnancov o záväzkoch spoločnosti, ktoré súvisia so životným prostredím a od zamestnancov z rôznych oddelení očakávajú vzájomnú spoluprácu v oblasti znižovania vplyvov na životné prostredie. Školenia zamestnancom napomáhajú identifikovať sa s ich prácou a spolupráca v rámci rôznych oddelení zvyšuje ich angažovanosť.

Mená spoločností, ktoré sa na výskume podieľali, sú dôverné, no množstvo príkladov prospešnosti zelenej politiky vidíme aj v reálnom živote. Po tom, čo v butikovom hoteli Ambrose v Kalifornii začali používať zelené čistiace prostriedky, ktoré nie sú toxické, sa u pracovníkov znížil počet prípadov bolestí hlavy, alergií a práceneschopnosti. V odevnej spoločnosti Patagonia zase dostávajú stovky žiadostí o zamestnanie len preto, že ľudia túžia pracovať pre zelenú spoločnosť.

Zdroj: http://newsroom.ucla.edu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111