02. 09. 2014 Nadácia Pontis

Zamestnanci automobilky Kia vo Vrátnej

Čistili koryto potoka vo Vrátnej doline po ničivej búrke z 21. júla.

Štyri desiatky zamestnancov automobilky Kia dnes v rámci dobrovoľníckej aktivity čistili koryto potoka vo Vrátnej doline od nánosov dreva, ktoré v ňom zostalo po ničivej búrke z 21. júla.

Dobrovoľnícku aktivitu ocenil aj starosta Terchovej Milan Laurenčík. „Je to úžasná vec, pretože nie je obvyklé, že ľudia takto pomáhajú. Oni sa prihlásili a prišli dokonca so svojou technikou pomôcť a nezištne – zadarmo. My ako obec robíme záchranné práce. Môžem zhodnotiť zo svojho subjektívneho pohľadu, že zhruba 60 percent nánosov sa nám už podarilo odstrániť, ale čaká nás ešte veľa roboty,“ skonštatoval Milan Laurenčík. Hovorca Kia Motors Slovakia Jozef Bačé pre TASR uviedol, že do dobrovoľníckej akcie sa zapojili hlavne zamestnanci oddelenia všeobecných záležitostí, údržby budov a oddelenia ochrany životného prostredia. „Už teraz sa nám nahlasujú ďalší kolegovia z iných oddelení, ktorí prídu do Vrátnej doliny odstraňovať následky povodne na budúci týždeň. Dobrovoľníctvo je súčasťou spoločensky zodpovednéhopodnikania, ktorým sa naša spoločnosť snaží prispieť k rozvoju a pomoci v regióne. Nie je to len o pravidelne plánovaných dobrovoľníckych aktivitách, v rámci ktorých spolupracujeme s približne dvadsiatkou občianskychzdružení a neziskoviek zo Žiliny a okolia. Ale je to práve o takýchto nárazových akciách a naše motto, že chodíme pomáhať všade tam, kde je to potrebné, bolo naplnené aj počas dnešného dňa,“ uviedol Jozef Bačé.

Jedným z dobrovoľníkov bol Daniel Popovič, podľa ktorého naplnili zamestnanci automobilky naplaveným drevom niekoľko vlečiek. „Presvedčila nás v prvom rade firemná kultúra, nakoľko v rámci Kia Motors aj nadácie Pontis podporujeme množstvo dobrovoľníckych aktivít v celom regióne. Samozrejme, chodíme aj na turistiku, nedávno sme boli na Malom Rozsutci a vo Vrátnej. Hneď potom prišla táto kalamita, preto som sa ja konkrétne rozhodol, že prídem pomôcť,“ povedal Daniel Popovič. „Čistili sme to hlavne preto, aby sme v blízkej budúcnosti predišli nejakým katastrofám, keby boli zase dažde. Tak, aby voda mala kade odtekať a nespôsobila ešte väčšie škody, ako boli pred mesiacom,“ doplnil ďalší dobrovoľník Peter Páleš.

Na dovolenke sa o ničivej búrke dozvedel ich kolega Martin Drozd, ktorý Vrátnu dolinu často navštevuje. „Nebolo mi to vôbec ľahostajné. Preto som privítal, že firma sa snaží pomôcť týmto spôsobom. Neváhal som a zapojil som sa aspoň do drobnej pomoci. Nemal som ešte šancu to celé prejsť, ale z toho, čo som videl dnes, tak to bolo asi dosť zlé. Preto som rád, že som mohol pridať ruku k dielu,“ dodal Drozd.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia podľa jej hovorcu okrem priamej dobrovoľníckej pomoci zameranej na odstraňovanie následkov povodne prispela aj finančnými prostriedkami prostredníctvom nadačného fondu v nadácii Pontis. „Už v nasledujúcich dňoch a týždňoch budú uvoľnené z nadáciePontis finančné prostriedky priamo pre obec Terchová a druhým prijímateľom bude Žilinský samosprávny kraj,“ uzatvoril Jozef Bačé.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111