26. 06. 2014 Zodpovedné podnikanie

Vyvážený pracovný a súkromný čas zamestnancov by mal byť pre firmy prioritou

Vedeli ste, že Slováci odpracujú v priemere 1793 hodín ročne, pričom priemer OECD je 1776 hodín? Do popredia sa dostáva work-life balance.

Dvojkariérne manželstvá, rýchle tempo v práci, dôraz na rýchlosť a výkon, starostlivosť o deti, ale aj starnúcich rodičov môžu viesť k neustálemu tlaku a stresu zamestnancov. Udžiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom už dnes rieši čoraz viac firiem aj na Slovensku. Mnohé z nich začali zohľadňovať flexibilný pracovný čas zamestnancov, zaviedli prácu z domu, udržiavajú vzťah so zamestnancami na materskej či rodičovskej dovolenke, poskytujú svojim ľuďom podporu v ťažkých životných situáciách a vsadili na otvorenú komunikáciu.

Prečo by zamestnávatelia mali dbať o svojich ľudí

„Zamestnanci pod dlhodobým stresom robia chyby, strácajú kreativitu a schopnosť prinášať nápady. Bývajú častejšie chorí a nakoniec môžu vyhorieť a prácu opustiť,“ vysvetľuje Beata Hlavčáková, riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis. Naopak, ak zamestnávatelia a firmy dbajú o to, aby ich ľudia mali čas aj na vlastný život, získavajú verných a produktívnych zamestnancov, ktorí prispievajú k lepšej výkonnosti firmy a posilňujú jej dobré meno.

Väčšia flexibilita v práci, udržiavanie vzťahu so zamestnancami na materskej či rodičovskej dovolenke, ich podpora v ťažkých životných situáciách či transparentná komunikácia sú dôležitým kľúčom, ako sa starať o vyváženosť pracovného a súkromného času zamestnancov. Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis radí firmám, ako posilniť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnancov a získať lojálnych a produktívnych ľudí.

„Ak má zamestnanec možnosť priniesť do práce celé svoje ja, je ochotný dať zo seba oveľa viac. Každý chce byť v práci nielen zamestnancom, ale aj človekom,“ hovorí koučka Lýdia Sirotová zo spoločnosti McROY Slovakia. Spolu s kolegom Branislavom Jovankovičom zastrešovali odporúčania Work Life Balance zamestnancov, ktoré Nadácia Pontis vydala pre zodpovedné firmy združené v Business Leaders Forum. Odporúčania sú inšpiráciou pre ďalšie firmy na Slovensku, ako si viac vážiť a starať sa o to najcennejšie, čo firma má – o svojich ľudí.

 

Ľudia vítajú flexibilitu v práci

„Skrátené pracovné úväzky, pohyblivá pracovná doba či možnosť pracovať z domu nemusia znamenať, že zamestnanci robia menej. Znamená to, že pracujú inak,“ hovorí B. Hlavčáková. Flexibilita na pracovisku prináša šesťnásobne väčší vplyv na zníženie fluktuácie zamestnancov ako zvýšenie platu. Až 72 % ľudí vo firmách je presvedčených, že ich produktivita v práci závisí priamo od toho, nakoľko môžu byť flexibilní vo svojej práci. V stavebnej spoločnosti Skanska SK sa snažia o to, aby zamestnanci netrávili zbytočne veľa času cestovaním do práce, ale mali čas aj na seba a svoju rodinu. Majú preto zavedený turnusový režim – 6 dní zmena a 6 dní voľno. V Ceragon Networks na Liptove prišli s projektom Flexi Liptov, v rámci ktorého spolupracujú elektrotechnické firmy v regióne pri požičiavaní si zamestnancov. Zabraňujú tak hromadnému prepúšťaniu v regióne a neistote zo straty zamestnania.

Otvorená komunikácia s ľuďmi

Ľudia v zamestnaní oceňujú aj otvorenú komunikáciu zo strany firmy. „Dajte im možnosť prejaviť svoj názor a zdieľať nápady a nenechajte ich ležať bokom,“ dodáva B. Hlavčáková. Za príklad dáva VÚB banku, ktorá zareagovala na potreby žien zamestnankýň v prieskume Kolegynka na Slovíčko pod gesciou top manažérky Eleny Kohútikovej. Prieskum sa uskutočnil vo viacerých pobočkách banky na Slovensku. Výsledkom je dnes možnosť skráteného úväzku počas prvých 3 mesiacov po návrate z materskej dovolenky, dni voľna naviac pre aktívne starnúcich zamestnancov, skorší odchod z pracoviska deň pred Vianocami, či skrátenie pracovného času o hodinu v piatky.

Sabbatical, prečo nie?

Tatra banka sa snaží predchádzať vyhoreniu zamestnancov aj tým, že manažéri banky majú po 5 odpracovaných rokoch nárok na mesiac plateného voľna. Sabbatical zamestnanci najčastejšie využívajú na jazykové kurzy, poznávanie sveta, či na dobrovoľnú prácu v rozvojových krajinách. Banka tým predchádza vyhoreniu zamestnancov, podporuje ich osobný rozvoj a má možnosť testovať ako v praxi funguje delegovanie práce na iných zamestnancov alebo na prípadných kandidátov na danú funkciu.

Firmy podporujú ľudí aj v ťažkých životných situáciách

Firmy združené v Business Leaders Forum majú veľa príkladov starostlivosti o zamestnancov. Philip Morris Slovakia napríklad dáva zamestnancom možnosť čerpať 4 voľné dni na zotavenie v prípade choroby bez potvrdenia od lekára – tzv. sick days. V Hewlett – Packard Slovakia sa osvedčil Work Life Couching, v rámci ktorého zamestnanci získavajú psychologické koučingové konzultácie, poradenstvo a podporu. Ľudia ich môžu využiť aj v ťažkých životných, ba dokonca traumatických situáciách. Program je otvorený aj rodinným príslušníkom zamestnancov. Ceragon Networks poskytuje svojim zamestnancom možnosť využiť služby právneho zástupcu.

Zaujímavé tipy pre vás

  • Máte už upratovacie služby zavedené v benefitoch pre zamestnancov? Na Slovensku je starostlivosť o domácnosť často na pleciach žien. Po práci ich čaká druhá šichta doma. Doprajte im viac času pre rodinu či záľuby. Ich spokojnosť sa odrazí aj v pracovných výsledkoch.
  • Podporte aktívne otcovstvo vašich zamestnancov. Doprajte oteckom dodatočné voľno pri narodení dieťaťa alebo možnosť pracovať z domu, keď je dieťa choré alebo partnerka na rizikovom tehotenstve.
  • Nielen v start-upoch sa čoraz viac uplatňuje princíp slobody v práci. Nekontrolujte odpracovanú dobu, ale plnenie úloh zamestnancov. Zamestnanci sa slobodne rozhodnú a vyberú si najefektívnejšiu cestu ako dospieť k cieľom.

Stiahnite si Odporúčania Podpora work – life balance zamestnancov, v rámci ktorých sa môžete inšpirovať aj zaujímavými nápadmi z firiem, ktoré sú združené v Business Leaders Forum.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.