18. 09. 2013 Nadácia Pontis

Vytvorte mobilnú aplikáciu pre Kaspian

Pomôžte vytvoriť mobilnú aplikáciu, s ktorou budú pracovníci Kaspianu vedieť uchovávať potrebné informácie online cez smartfón.

O organizácii
KASPIAN sa venuje deťom a mladým ľuďom, ktorí svoj voľný čas trávia v uliciach Petržalky. Vytvára pre nich priestor (prevádzkuje nízkoprahový klub a skatepark), kde môžu tráviť svoj voľný čas bez veľkých nárokov, registrácií, platieb a s ponukou zaujímavých aktivít a odborného poradenstva.

Východisková situácia
Administratíva projektov patrí k významným „žráčom času“, ktorý vieme využiť efektívnejšie v prospech detí a mladých. Keďže dnes nám technika v mnohom pomáha, chceli by sme jej možnosti využiť a vytvoriť mobilnú aplikáciu, s ktorou budeme vedieť uchovávať potrebné informácie online.

Dobrovoľnícke zadanie
Chceme, aby dobrovoľník vytvoril mobilnú aplikáciu, ktorá bude umožňovať v reálnom priestore (TU) a čase (TERAZ) uchovať najmä písomné informácie o situáciách, s ktorými ďalej pracujeme. Potrebujeme teda vytvoriť funkčnú aplikáciu a spojiť ju s tabuľkovým editorom, ktorý využívame bežne offline.

Očakávaný výsledok spolupráce
Výsledkom bude funkčná aplikácia, ktorú bude možné nainštalovať na smartfón.

Profil dobrovoľníka
Programovanie, skúsenosti s tvorbou mobilných aplikácií.

Rozsah práce
Odhadujeme, že projekt si bude vyžadovať 30 hodín v rozmedzí troch mesiacov a tri pracovné stretnutia vrátane testovania a vylaďovania aplikácie. Dobrovoľník od nás získa potrebné informácie a podporu na úspešné zrealizovanie projektu.

Partner
KASPIAN

Miesto realizácie
Aktivita môže byť vykonávaná na diaľku.

Termín
v priebehu roka 2013

 

PRIHLÁSTE SA!

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111