21. 03. 2012 Nadácia Pontis

Vo Veči pribudnú ďalšie koše na psie exkrementy

V mestskej časti Šaľa - Veča onedlho pribudnú ďalšie smetné nádoby na psie exkrementy.

Mesto Šaľa sa koncom januára 2012 zapojilo do piateho ročníka grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 2011 a so svojou žiadosťou uspelo. Nemalou mierou k tomu prispeli aj miestni aktivisti.Spomedzi 67 žiadostí rozhodla hodnotiaca komisia o podpore 39 projektov a medzi podporenými bolo aj naše mesto s projektom s názvom „Spoločne pre čisté verejné priestranstvá v Šali – Veči“. „Nakoľko zo sídliska tejto mestskej časti registrujeme najviac negatívnych ohlasov na znečisťovanie trávnatých plôch exkrementami psov, rozhodli sme sa zamerať na riešenie práve tejto problematiky. Obsahom projektu je osadenie 5 ks špeciálnych smetných nádob s ich následným dopĺňaním zbernými vreckami počas celého roka,“ vysvetlili zástupcovia mesta.Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá, ktorý spravuje NadáciaPontis, podporil tento projekt sumou 1 000 eur, ktoré budú použité na už spomínané aktivity. Celkové náklady projektu sa predpokladajú vo výške 1061,72 EUR. Lokality umiestnenia zberných košov vyberalo mesto v spolupráci s aktivistami z OZ Zatúlané psíky, na základe požiadaviek obyvateľov sídliska, ako aj na základe skúseností mestskej polície. Koše budú osádzané za prispenia dobrovoľníckej práce aktivistov. Ich účasť na projekte zabezpečil Ing. Róbert Andráši, ktorý sa nemalou mierou podieľal aj na príprave úspešného projektu.Koše sa budú osádzať na nasledovných lokalitách: 1. Nitrianska (14-16) – zelená plocha za činžiakmi2. Cintorínska 2,4,6 (za činžiakom)3. Fr. Kráľa (bližšie k veľkej zelenej ploche pod mostom4. Narcisová 30 (zelená plocha za činžiakom)5. Nivy 3V rámci projektu bude zároveň v mestskej časti Šaľa – Veča distribuovaných približne 250 ks informačných letákov. Výsledkom projektu by mali byť čistejšie trávnaté plochy a verejné priestranstvá pre všetkých obyvateľov sídliska. Predpokladaný termín realizácie aktivít projektu je stanovený na apríl – august 2012. Projekt sa bude realizovať formou dobrovoľníckej činnosti členov organizácii: OZ Strieborná čajka, OZ Zatúlané psíky Šaľa a zamestnancov HM Tesco Šaľa.

http://www.topky.sk/cl/1000074/1304185/Vo-Veci-pribudnu-dalsie-kose-na-psie-exkrementy

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111