30. 04. 2012 Nadácia Pontis

Via Bona Slovakia pozná svojich víťazov

Nadácia Pontis oceňovala firmy, ktoré sa správajú zodpovedne k svojim zamestnancom, zákazníkom, okoliu i životnému prostrediu.

Víťazi 12. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 si prevzali ocenenia v desiatich kategóriách.

Hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu získala spoločnosť Východoslovenská energetika, ktorá si za podporu životného prostredia navyše vyslúžila aj Zelenú cenu. Hlavnú cenu pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania získalo internetové kníhkupectvo Martinus. Hodnotiaca komisia Via Bony veľmi kriticky hodnotila úroveň etiky vo farmaceutickom priemysle. No rozhodla sa oceniť snahu o zmenu a udeliť i etickú cenu firme Bayer. Nováčikom i veľkým objavom je košická firma NESS KDC, ktorá si odniesla Cenu za zodpovedný prístup k zamestnancom. V Košiciach ostalo aj Čestné uznanie za netradičnú a kompletnú podporu ľudí bez domova. Téme bezdomovectva sa venujú aj Slovenské elektrárne, ktoré tento rok získali Cenu za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu. Firmou, ktorá vzdeláva, sa stala Maxman Consultants s Cenou za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva. Nadácia Pontis nezabúda ani na novinárov. Tento rok Čestné uznanie za mediálny prínos získala redaktorka Lucia Marcinátová z Denníka SME.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111