23. 04. 2014 Nadácia Pontis

Vedomosťami proti chudobe

Učitelia z najchudobnejších častí Afriky sa u nás zoznamujú s tabletom.

Redaktor: 5 učiteľov z Kene spoznáva tablet na Obchodnej akadémii v Leviciach. Cez aplikácie sa napríklad učia, ako počas hodín biológie učiť o ľudskom tele, upraviť videá či fotky a zjavne ich to baví.

Fridah Njera, učiteľka z Kene: Ako učiteľke informatiky sa mi napríklad páči bohatý obsah jednotlivých aplikácií, ktoré vieme používať napríklad aj v kombinácii s projektorom.

Daniela Skladanová, Obchodná akadémia, Levice: Žiakovi premietne výučbovú prezentáciu. Žiak do tejto prezentácie môže dopĺňať.

Redaktor: Keňanom vysvetľujú aj základy podnikania. Sme na skutočnej netypickej hodine. Slovenskí študenti učia afrických učiteľov ako podnikať.

Študentka: Učiteľom z Kene sme prezentovali spoluprácu s reálnou firmou, s ktorou spolupracujeme.

Redaktor: Skúšajú to napríklad so safari topánkami. V Keni sú najpopulárnejšie, no a my ich učíme, ako zabezpečiť jej najlepší odbyt. V Keni si už založili aj cvičnú banku.

Jakub Šimek, Nadácia Pontis: Miestna pobočka banky, ich zamestnanci prídu do školy a vysvetľujú to, ako funguje bankovníctvo.

Redaktor: V Keni sa len málo študentov dostane na vysokú školu.

Jakub Šimek, Nadácia Pontis: Nezamestnanosť mladých je ešte oveľa horšia, než dajme tomu, tu na Slovensku, alebo v EÚ. Redaktor: Z biedy im môže pomôcť aspoň predaj vlastných výrobkov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111