25. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Udržateľný životný štýl bude dobrým biznisom

Počet firiem, ktoré sa budú snažiť zmeniť správanie spotrebiteľov, sa do roku 2018 zdvojnásobí.

Konzultačné spoločnosti BSR a Futerra uverejnili výsledky prieskumu Value Gap

Začiatkom roka 2013 oslovili konzultačné spoločnosti zaoberajúce sa témou udržateľnosti BSRFuterra 54 top globálnych firiem z rozličných sektorov. Jesenné výsledky prieskumu Value_Gap: The business value of changing consumer behaviors odhalili vysoké očakávania firiem, že zmena spotrebiteľského správania smerom k udržateľnosti sa už v blízkej budúcnosti stane dominantnou silou na trhu.

Udržateľnosť ako nevyhnutnosť

Z oslovených spoločností sa takmer 40 % už dnes snaží motivovať svojich zákazníkov k udržateľnému životnému štýlu. Ďalších 40 % tak plánuje spraviť do roku 2018.

Súčasná snaha firiem o zmenu spotrebiteľského správania je ťahaná najmä faktormi manažmentu rizika (príprava na možnú reguláciu zo strany štátu/nadnárodných inštitúcií) a snahou posilniť svoju reputáciu. Viac než 50-ka veľkých svetových firiem však očakáva, že tieto faktory budú čoskoro, už do piatich rokov, nahradené nevyhnutnosťou inovácie a zvýšenia trhového podielu.

Ako hlavné bariéry zavedenia týchto iniciatív firmy uvádzajú zložitosť merania ich vplyvu na podnikanie a vytváranie zisku ako aj všeobecný tlak na výsledky v krátkom časovom horizonte.

Až 98 % uvedomelých

Z prieskumu tiež vyplynulo, že najviac si s podporou udržateľného životného štýlu oslovené firmy spájajú spoločnosti Patagonia, Marks & Spencer či Nike.

Medzi hlavné aktivity, na ktoré sa firmy chcú u svojich zákazníkov zameriavať, patrí recyklácia, angažovanosť v komunite, nákup udržateľných produktov, zdravý životný štýl a znižovanie odpadu. Podľa názoru oslovených firiem, až 98 % budúcich spotrebiteľov sa v roku 2018 bude zaujímať o udržateľný životný štýl.

Svet, kde sa biznisu darí vďaka tomu, že pomáha zákazníkom žiť udržateľnejší život, je elegantnou odpoveďou na súčasné ekonomické, spoločenské a environmentálne problémy,“ trefne uzatvárajú autori prieskumu.

Zdroj: Futerra

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111