12. 11. 2012 Zodpovedné podnikanie

Udržateľný život so spoločnosťou Unilever

Unilever chce vďaka projektu Sustainable Living Plan zlepšiť zdravotný stav viac ako miliarde ľudí.

© tribune.com.pk

Spoločnosť Unilever sa v roku 2009 rozhodla zdvojnásobiť svoju produkciu, avšak s ohľadom na životné prostredie a s cieľom prevziať zodpovednosť za svoje aktivity, aj za aktivity svojich dodávateľov, distribútorov a spotrebiteľov. Vytvorila preto desaťročný plán udržateľného rozvoja s názvom Sustainable Living Plan.

Kľúčovým cieľom je pomôcť k lepšiemu zdravotnému stavu a prosperite viac ako miliarde ľudí, zmenšiť dopad svojich výrobkov na životné prostredie o rovnú polovicu a zaistiť 100%-né udržateľné získavanie poľnohospodárskych produktov.

Plán zahŕňa celkovo 50 predsavzatí zo sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti. Už v prvej správe, ktorú spoločnosť vydala v roku 2011, vidíme badateľné výsledky. 64% palmového oleja napríklad spoločnosť získava udržateľným spôsobom, 100% elektrickej energie zabezpečuje v Európe z obnoviteľných zdrojov a vďaka programu Pureit dostalo od roku 2005 prístup k pitnej vode 35 miliónov ľudí.

Ďalšími cieľmi, ktoré chce Unilever do roku 2020 naplniť, je zlepšenie hygienických návykov u viac ako miliardy ľudí a zabezpečenie pitnej vody pre 500 miliónov ľudí. Takýmto spôsobom sa snaží o zníženie výskytu život ohrozujúcich chorôb. Ambiciózny je aj plán na presvedčenie spotrebiteľov, aby znížili spotrebu vody, ktorá súvisí s užívaním jej výrobkov.

Unilever nezabúda ani na zmeny vo výrobe potravín. Postupne chce zlepšovať ich chuť a nutričné hodnoty a do roku 2020 zdvojnásobiť množstvo výrobkov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie nutričné štandardy. Stovkám miliónov ľudí tak napomôže k zdravšiemu stravovaniu. V rámci svojho dodávateľského reťazca plánuje navyše nadviazať spoluprácu s viac ako 500 000 drobnými farmármi a 75 000 malými dodávateľmi.

Zdroje: guardian.co.uk, unilever.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111