22. 01. 2014 Zodpovedné podnikanie

Top témy zodpovedného podnikania v roku 2014

V roku 2014 budú zodpovednému podnikaniu dominovať energeticky účinné technológie, udržateľný životný štýl a reportovanie o aktivitách firiem.

 

 

Nástup nového roka so sebou priniesol snahu odborníkov predpovedať, aké budú nové trendy v oblasti zodpovedného podnikania.  Ekonóm a poradca v oblasti udržateľného podnikania Bill Roth a bloger a špecialista na obsahový marketing Evan Kopelson radia, akým oblastiam by sa mali firmy venovať a ako by mali svoje aktivity komunikovať zákazníkom.

 

V znamení klimatických zmien a životného štýlu zákazníkov

 

Bill Roth na stránkach portálu Triple Pundit predpokladá, že firmy budú oveľa intenzívnejšie reagovať na klimatické zmeny a budú nasledovať úspešné príklady spoločností, ktoré znižujú emisie za súčasného znižovania nákladov. Kľúčovú úlohu budú pri tom hrať investície do energeticky účinných technológií, ktoré okrem úspor prinesú aj zelenšie, menej rizikové a ľudskejšie riadenie dodávateľského reťazca. 

 

Významnú rolu zohrajú aj očakávania na kvalitu výroby a výrobkov zo strany zákazníkov. Najmä mladá generácia chce žiť udržateľnejším štýlom, ktorý nezaťažuje okolitú krajinu, a svoju silu vidia mladí ľudia v nákupných rozhodnutiach – čo a od akej firmy si kúpia.

 

Podľa Billa Rotha bude nový rok aj v znamení rastúceho počtu žien vo vedúcich pozíciách firiem. Ženy majú podľa neho „navrch“ v prístupe k zákazníkom a voľbe manažérskych praktík, ktoré znižujú dopad podnikania na okolitú komunitu a životné prostredie. 

 

Reportujte otvorene a zaujímavo

Evan Kopelson sa v greenmedianews.com sústreďuje na to, ako by mala v roku 2014 vyzerať stratégia firiem s ohľadom na reportovanie o zodpovednom podnikaní

 

Firmám radí, aby reportovali podľa noriem GRI, ktoré umožňujú správne meranie, udávanie a overovanie dát o udržateľnosti naprieč firmami a krajinami.

 

Kopelson je presvedčený, že firma by nemala reportovať iba strohé fakty a čísla, ale aj svoje ciele, úspechy a zlyhania. „Ak nenaplníte svoj cieľ v stanovenom čase alebo nedosiahnete zvolenú hodnotu, vysvetlite svojim zákazníkom  a ďalším stakeholderom, čo sa stalo, prečo ste zlyhali a aké kroky podniknete na nápravu,“ radí Kopelson.

 

Správy o zodpovednom podnikaní sú okrem toho tým atraktívnejšie, čím sú podané neformálnejšie. Kopelson preto odporúča  naplno využívať potenciál sociálnych médií a jednoduché grafické nástroje (napr. infografiky).

 

V neposlednom rade Kopelson tvrdí, že firma musí žiť udržateľne nielen navonok, ale aj smerom dovnútra. Zákazníkov totiž zaujíma, ako sa správa k svojim zamestnancom, či kancelárie zásobuje recyklovaným papierom alebo obmedzuje využívanie jednorazových plastových pohárov.

 

Zdroje: Triple Pundit, greenmedianews.comIlustračná fotka: csrwire.com

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.