25. 07. 2013 Nadácia Pontis

TechSoup Slovakia ponúka zadarmo už aj Adobe

Neziskové organizácie a verejné knižnice môžu získať softvéru takmer zdarma

Spoločnosť Adobe vstúpila do programu TechSoup Slovensko! Ponúkané programy využijú organizácie najmä na propagačné a marketingové účely. Vďaka nim môžete ľahko upravovať vaše obrázky, publikovať informačné newslettre, strihať a upravovať vaše video- alebo audio výstupy, navrhovať webové stránky a pod. Adobe ponúka produkty v českom a anglickom jazyku, pre obe platformy Mac aj Windows. Podmienky darovacieho programu spoločnosti Adobe a zoznam ponúkaných produktov od Adobe nájdete na stránkach programu TechSoup Slovensko.

Ponuka Adobe je v porovnaní s ponukou spoločnosti Microsoft menšia. V jednom finančnom roku firmy má každá oprávnená organizácia nárok na max. 1 balík programov CS6 alebo max. 4 licencie pre samostatné produkty (Acrobat a/alebo Photoshop & Premiere Elements). Ak by ste predsa len chceli získať viac produktov, dobrou správou je, že finančný rok Adobe končí 30.6. bežného roka. V roku 2013 máte teda možnosť požiadať až dvakrát (do 30.6.2013 a po 1.7.2013) a takto teoreticky získať až dvojnásobný počet produktov ešte v tomto roku.

Ďalší zásadný rozdiel oproti darovaciemu programu spoločnosti Microsoft je v tom, že firma Adobe prideľuje kvartálne určitý počet licencií (aktivačných kľúčov) pre celý program TechSoup. To dnes predstavuje 40 krajín vrátane USA, UK, Nemecka, Indie alebo Austrálie.  Ak sa licenčné kľúče minú, programy z ponuky vyradíme a bude treba čakať na ďalší kvartál. Anglické licencie sú v ponuke pre všetky krajiny, české licencie iba pre Česko a Slovensko.

Spoločnosť Adobe ponúka svoje softvérové dary prostredníctvom programu TechSoup Slovensko. Darovaný softvér je dostupný pre všetky oprávnené a schválené organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, verejné knižnice, organizácie Slovenského Červeného kríža a vybrané cirkevné a náboženské organizácie). Softvér nie je určený pre jednotlivcov, ani pre školy alebo iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

Noví záujemcovia o účasť v proprame TechSoup sa najprv musia zaregistrovať na stránke http://www.techsoup-slovakia.org/user/register a predložiť základné dokumenty na posúdenie (ich zoznam nájdete tu). Po schválení do programu si každá oprávnená organizácia môže požiadať o softvérový dar našich darcov. Každý darca má iné podmienky a pravidlá pre množstvo darovaných licencií, frekvenciu objednávok, objednávkový cyklus atď.

Podmienky darovania spoločnosti Adobe
http://bit.ly/141Vl59

Podmienky darovania spoločnosti Microsoft
http://bit.ly/14OEB1Z
http://bit.ly/17hRwa7

Podmienky darovania spoločnosti O&O Software
http://bit.ly/11D14ce

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111