11. 12. 2013 Zodpovedné podnikanie

T-Systems podporuje svojich zamestnancov aj verejnosť

Firma T-Systems Slovakia v tomto roku organizovala množstvo vzdelávacích, osvetových, verejnoprospešných aj zábavných projektov.

T-Systems pravidelne pripravuje a podporuje vzdelávacie projekty určené pre širokú verejnosť. Firma spustila duálne odborné vzdelávanie v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach, ktoré efektívne prepája získavanie teoretických a praktických skúseností. Medzi pravidelné vzdelávacie projekty patrí aj Summer UniversITy, ktorá sa aj tento rok stretla s veľkým záujmom mladých poslucháčov. IT svet by mal byť prístupný pre každého, a preto spoločnosť tento rok odštartovala IT školenia pre seniorov, kde sa naučia základy práce s počítačom a ako využívať možnosti internetu.

T-Systems organizuje aj dobrovoľnícke aktivity pre svojich zamestnancov a ich rodiny. Tento rok mali prevažne ekologický charakter. Zamestnanci pomáhali vyznačiť hranice národnej prírodnej rezervácie Čergovská javorina a zamedziť tak akémukoľvek výrubu stromov vo vnútri rezervácie. Okrem toho sa uskutočnil Ekotýždeň, počas ktorého dobrovoľníci z firmy pomáhali pri zveľaďovaní ekocentra SOSNA a zároveň sa dozvedeli, prečo využívať lokálne zdroje. Kombináciou osvetových a verejnoprospešných aktivít bol tradičný Týždeň zdravia. Zamestnanci diskutovali o zdravej výžive, nechali si otestovať svoj zdravotný stav a zároveň mohli darovať krv priamo v priestoroch T-Systems Slovakia.

Firma nevynechala ani zábavu a relax. Aj vďaka participácii T-Systems mohli Košičania po prvýkrát v lete vyraziť na Magio pláž. Každý si mohol užiť plážové športy, koncerty alebo hodiny tanca.

Firma za podporu kreatívnych mimopracovných aktivít zamestnancov získala aj čestné uznanie Via Bona Slovakia 2012.

Zdroj: T-Systems Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111