03. 04. 2014 Zodpovedné podnikanie

Systém Fairtrade vstupuje na Slovensko

Organizácia Fairtrade Česko a Slovensko sa zameria na servis slovenským obchodníkom, na podporu predaja a marketing známky FAIRTRADE®.

© Fairtrade Česko a Slovensko

Niekoľkoročné rokovania so slovenskými mimovládnymi organizáciami a obchodnými partnermi tento rok vyústili do rozšírenia pôsobnosti Fairtrade Česká republika na Slovensko a do premeny organizácie na Fairtrade Česko a Slovensko.

Slovensko je tak po Česku druhou krajinou v strednej a východnej Európe, v ktorej bude mať svoje zastúpenie systém Fairtrade – certifikácia výrobkov z rozvojových krajín, ktorá pestovateľom umožňuje uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.

„Už dlho cítime, že naši  slovenskí obchodní partneri potrebujú väčšiu podporu z našej strany. Rozšírením pôsobnosti na Slovensko s nimi budeme môcť lepšie a intenzívnejšie spolupracovať,“ tvrdí Tomáš Bilý, predseda Fairtrade Česko a Slovensko.

V minulom roku sa jej členmi stali organizácie Živica a Integra, ktoré sa dlhodobo venujú podpore Fair Trade na Slovensku.

„Priniesť zmenu v uvažovaní a rozhodovaní slovenského zákazníka a v jeho vzťahu k spravodlivému obchodu, nemôžeme sami. Preto je dôležitá naša spolupráca a vzdelávanie verejnosti o význame Fair Trade,“ hovorí Allan Bussard, riaditeľ nadácie Integra, ktorá podporuje znevýhodnených ľudí v rozvojových krajinách prostredníctvom vzdelávania a ekonomického rozvoja.

„Mnoho ľudí na Slovensku známku Fair Trade nepozná. A mnohí si ju stále mýlia s charitou. Som presvedčený, že spoločným úsilím sa nám podarí, ako u zákazníkov, tak aj u obchodníkov, ukázať Fair Trade ako životaschopnú a férovú alternatívu vo svete globálneho obchodu,“ hovorí Juraj Hipš, riadiťeľ organizácie Živica, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti udržateľnej spotreby.

Spravodlivá odmena a dôstojný život

Fair Trade je spôsob obchodu, ktorý zaručuje pracovníkom z rozvojových krajín spravodlivú odmenu za ich prácu. Pestovatelia a remeselníci dostávajú takú výkupnú cenu, ktorá zodpovedá nákladom na výrobu a zaručuje dôstojný život.

Základnými princípmi sú férové obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv, šetrnosť k životnému prostrediu alebo vyplácanie tzv. sociálneho príplatku, ktorý je investovaný do projektu miestneho rozvoja.

Fairtradový výrobok je možné rozpoznať napríklad podľa ochrannej známky FAIRTRADE® na obale, ktorá je dnes najznámejšou a najrozšírenejšou etickou známkou na svete. Ročný obrat produktov označených zelenomodrým logom presahuje 4,8 miliárd eur a predávajú sa v 125 krajinách sveta.

Zdroj: fairtrade-cesko-slovensko.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111