17. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Študenti gymnázia a deti z domova nahliadli do fungovania firmy

Zažili atmosféru bežného pracovného dňa a spoznali úlohy, ktorými sa zamestnanci AXA zaoberajú.

Deň v AXA je projekt firemného dobrovoľníctva zamestnancov skupiny, vďaka ktorému majú študenti možn

Zistiť, ako vyzerá výroba televízneho spotu, prečo je dobré si sporiť na dôchodok a ako funguje investovanie. To je len zopár tém, ktoré dobrovoľníci z finančnej skupiny AXA prezentovali študentom z Gymnázia Pankúchova v Bratislave počas tohtoročného podujatia Deň v AXA s podporou Nadácie Pontis. „Ponuku nahliadnuť do chodu fimy dostali aj traja mladí a veľmi talentovaní študenti, deti z profesionálnych rodín združených pod Detským domovom Studienka v Bratislave,“ hovorí Iva Králová z Nadácie Pontis.

Ide o prvý projekt firemného dobrovoľníctva spoločnosti, ktorý sa konal formou workshopov formou rôznych tém. Počas nich sa študenti naučili ako sa pripraviť na pracovný pohovor, ako si správne sporiť na dôchodok a čo všetko zahŕňa marketingová komunikácia. Medzi prednášajúcimi boli tento rok aj riaditeľ marketingu skupiny AXA v ČR a SR Oskar Sekereš či manažér podpory internej siete Peter Fašung. Všetci účastníci si z podujatia odniesli okrem nových vedomostí a skúseností aj certifikát o absolvovaní Dňa v AXA.

Účasť na workshopoch je spojená s exkurziou spoločnosti na jej rôznych organizačných úrovniach. Študenti môžu nahliadnuť na oddelenia firmy, zažiť atmosféru bežného pracovného dňa a spoznať úlohy, ktorými sa zamestnanci AXA zaoberajú. Zoznámia sa s firemnou kultúrou a získajú skúsenosti z pracovnej praxe. Študenti si takto môžu zlepšiť svoje vedomosti o financiách a fungovaní firiem. 

„Radi by sme študentom pomohli obohatiť teoretické vzdelanie, ktoré dostanú v škole,“ vysvetľuje Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa skupiny AXA na Slovensku, ktorá projekt zastrešuje. „Finančná a ekonomická gramotnosť je dnes nevyhnutná výbava pre život. Školy však nemajú vždy kapacity na to, aby študentom ukázali, ako správa financií v praxi vlastne funguje. A práve preto sme sa rozhodli každoročne dať priestor tým, ktorí majú záujem,“ dodáva. Projekt organizujú na Slovensku od roku 2009, odkedy sa tešia jeho úspešnej realizácii.

Účastníci Dňa v AXA pravidelne dostávajú možnosť zapojiť sa do úloh na workshopoch. Tento rok prinášali riešenia na prekonanie ekonomickej krízy. „Príjemne nás prekvapilo, aké premyslené a strategické návrhy a riešenia študenti ponúkali. Vyzerá to tak, že súčasná generácia študentov má stále lepšie ekonomické povedomie. Verím, že sme k tomu spolu s kolegami  malou kvapkou prispeli aj Dňom v AXA,“ uzatvára Jana Tarčáková Janičová. Najlepší nápad ocenila AXA hodnotnou cenou generálneho riaditeľa.

engage

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111