23. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

„Šťastná“ firma je životaschopnejšia

Čo môže profesionálny smiechológ priniesť firme? Prečítajte si náš rozhovor s Petrom Fridrichom.

Petr Fridrich, smiechológPred viac než 10 rokmi vytvoril pre dnes už neexistujúcu značku mobilného operátora v Českej republike oddelenie Dobrej nálady. To malo za úlohu podporiť príjemnú atmosféru, ale tiež výkonnosť. Dnes sa nazýva smiechológom, učí ľudí (nielen) vo firmách smiať sa bez dôvodu a tvrdí: „Ak si dokážete udržať radosť, rýchlejšie sa spamätáte z neúspechov.“ Petr Fridrich.

Prečo je aj na pracovisku potrebná dobra nálada? Nejde smiech a uvoľnenosť proti sústredeniu a výkonnosti?

Skúste si sami odpovedať na otázku, či by ste sa chceli sebarealizovať v práci, kde sú dobré vzťahy – čo spoznáte aj podľa toho, že ľudia sa spolu radi zasmejú – alebo pracovať niekde, kde sú ľudia v neustálom strese a kde je negatívna, nepriateľská a úzkostná nálada. Predpokladám, že väčšina normálnych ľudí si vyberie prvú možnosť.

Na druhej strane, pracovať v takomto prostredí si vyžaduje i veľkú dávku osobnej angažovanosti, zodpovednosti, proaktivity a zrelosti. Väčšina firiem, ktoré preferujú tento typ organizačnej kultúry, si ľudí do svojich tímov starostlivo vyberá. Naozaj to totiž nie je pre každého. Je však zaujímavé, že firiem s takouto kultúrou (napr. americký Zappos) sa kríza nedotkla vôbec alebo len minimálne. Ak to zovšeobecním, firmy, ktoré sú „šťastnejšie“, sú tiež odolnejšie a životaschopnejšie, podobne ako je to v živote človeka. Ak si dokážete udržať radosť, rýchlejšie sa spamätáte z neúspechov.

Ako to vyzerá, keď sa firma rozhodne využiť vaše služby? V čom presne viete pomôcť jej zamestnancom?

Zatiaľ som väčšinou ponúkal jednorazové služby typu vystúpenie na konferenciách, poradách alebo na teambuildingoch. Nešlo tu len o smiechocviky, teda o smiech bez dôvodu, ale aj o ďalšie originálne aktivity a tiež semináre improvizácie, komiky.

V poslednej dobe sa však na mňa obracajú firmy s požiadavkou, aby sme začali aspoň strednodobú spoluprácu, ktorá už má viac charakter organizačného poradenstva v oblasti firemnej kultúry, vzdelávania či komunikácie. Tento smer „zmeny zvnútra“ vychádza z pozitívnej psychológie a i vo svete je pomerne nový, začal sa rozvíjať tak 10-12 rokov dozadu. Zásadnejšie projekty zmeny pritom trvajú niekoľko mesiacov až rokov.

Smiech prospieva zdraviu srdca, imunite, šíri endorfíny a robí ľudí obľúbenejšími v kolektíve. Predsa len – nie je podmienkou určitá spontánnosť a prirodzenosť?

Je škoda, že v dospelosti sa smejeme pomerne málo a my, Stredoeurópania, to celkovo „v krvi“ veľmi nemáme. Preto je dobré ľuďom pripomínať, ako sa vlastne dobrá nálada „robí“, čo ju vytvára, aký môže mať efekt – jednoducho ten stav a jeho dosiahnutie trochu potrénovať. Chcem však zdôrazniť, že nejde o takú tú slepú a neprirodzenú pozitivitu, čo je opačný extrém k zarputilému negativizmu. Smiech bez dôvodu nielenže uvoľňuje, ale v dlhšom horizonte pomáha tiež udržiavať nadhľad a odstup, rozvíja práve spomínanú spontánnosť. Funguje to tak, že smiech, ktorý na začiatku predstierame, postupne vyvolá prirodzený smiech.

Dá sa dobrá nálada „umelo“ preniesť tam, kde za normálnych okolností vôbec nie je? 

K smiechu samozrejme nemôžete nikoho nútiť a ak sú dlhšiu dobu vo firme zlé vzťahy, smiechocviky to určite nevyriešia. Smiechológia môže v krátkodobom horizonte pomôcť tam, kde napríklad tím prekonáva nejaké ťažké obdobie, kde sú napäté či ľahko narušené vzťahy, ale kde nejde o nič zásadného. Seminár tak môže zafungovať ako pozitívny impulz pre zmenu a uvoľnenie. Rovnako tak i pri úplne nových tímoch či pre posilnenie už inak celkom dobre fungujúcich vzťahov. Ak chce však firma popracovať na kvalite a intenzite emócií na úrovni celej organizácie, tu už nepomôže jednorazová a ani krátkodobá aktivita.

Máte veľa práce? Alebo si v čase krízy a okresávania rozpočtov firmy povedali, že smiech je luxus, na ktorý teraz nemajú?

Smiechológiu som založil, keď už bola celosvetová kríza v plnom prúde (2009) a vlastne čím dlhšie kríza trvá, tým viac firiem prichádza na to, aké dôležité je, aby boli schopné proaktívne objavovať a rozvíjať smerom dovnútra pozitívnu emocionálnu energiu. Pretože tá jednoducho prináša výsledky. Je to teda presne naopak – firmy sa teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujú zbaviť apatie, únavy, nepružnosti, cynizmu, strachu a frustrácie. A podporiť nadšenie, radosť, odvahu, pružnosť, tvorivosť a spoluprácu. Práve firmy s takouto pozitívnou energiou obvykle priťahujú najzaujímavejšie talenty na trhu práce, pretože tie si môžu na trhu práce vyberať.

Ivana Kullová, BLF Newsletter 57/2014

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111