04. 07. 2013 Zodpovedné podnikanie

Správy o zodpovednom podnikaní 2012

Prinášame dva čerstvé reporty o zodpovednom podnikaní za uplynulý rok.

V ôsmej správe Slovak Telekom pripravenej podľa metodiky Global Reporting Initiative (GRI) sa dočítate, že v roku 2012 viac ako 173 000 eur putovalo na dobročinné projekty z nadačného fondu, spoločnosť znížila spotrebu priamej energie o 11 %, vyškolila nových predajcov v posunkovom jazyku a zrealizovala rozšírené hodnotenia vybraných dodávateľov na bezpečnostné a environmentálne dopady ich podnikania.

 

Šiesty výročný report VÚB banky, taktiež zostavený podľa GRI, sa venuje aj novým opatreniam v oblasti zosúladenia pracovného a osobného života zamestnancov, spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou Harmanec – Kuvert, vďaka ktorej banka ako prvá na Slovensku začala v roku 2012 používať ekoobálky, aj internej komunikácii firmy, ktorej cieľom je šíriť osvetu pri šetrení svetlom a energiami.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111