07. 01. 2013 Nadácia Pontis

Skrášľujeme svoje okolie

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá vyhlasuje šiesty ročník grantovej výzvy.

BRATISLAVA 7. januára (WBN/PR) – Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis vyhlasuje šiesty ročník grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá. Grantové konanie je smerované na neziskové organizácie, samosprávy, ale aj materské a základné školy. Šancu na úspech budú mať predovšetkým projekty, ktoré budú zamerané na revitalizáciu detských ihrísk, parkov, na výsadbu zelene, budovanie cyklistických trás či recykláciu odpadu. Na jeden projekt môžu organizácie získať až 4 000 eur. Výhodou pri hodnotení bude, ak projekt odporučí zamestnanec spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. Podmienkou je, aby bol projekt realizovaný v meste či obci, kde má spoločnosť Tesco Stores svoj obchod. Neziskové organizácie, samosprávy, materské a základné školy môžu až do 25. januára 2013 podávať svoje návrhy, ktoré budú napĺňať aspoň jedno tematické zameranie. Projekty musia byť zamerané na zeleň – jej výsadbu, čistenie zelených plôch, revitalizáciu detských ihrísk, parkov či úpravu turistických chodníkov. Druhou témou je recyklácia. Podporené budú projekty zamerané na separáciu a recykláciu odpadu a rušenie nelegálnych skládok. „Za päť ročníkov Tesco podporilo realizáciu 85 projektov celkovou sumou 218 800 eur. V tomto roku je na projekty vyčlenená čiastka 115 033 eur, pričom maximálna čiastka pre jeden projekt je 4 000 eur,“ hovorí o projekte Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis. „Tento rok je projekt rozšírený o revitalizáciu detských ihrísk, keďže väčšina ihrísk chátra a samosprávy nemajú finančné prostriedky na ich obnovu“, dodáva Martina Múčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti, TESCO STORES SR, a.s. Projekty môžu záujemcovia posielať do 25. januára 2013. Všetky žiadosti musia byť podané cez webový portál www.Darca.sk. Úplné znenie výzvy na predkladanie projektov je dostupné na webovej stránke Nadácie Pontis, na adrese: www.darca.sk/articles/view/122. V 6. ročníku sa rozdelí 115 033 eur, na jeden projekt možno získať maximálne 4 000 eur O grant môžu požiadať:mimovládne organizácie – nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy alebo účelové zariadenia, miestne samosprávy – mestské/obecné úrady, školy – materské, základné. Tematické zameranie projektov musí byť nasledovné: Zeleň – výsadba, čistenie, revitalizácia detských ihrísk, parkov a záhrad, úprava turistických alebo vychádzkových chodníkov, rozvoj a budovanie cyklistických trás, úprava a čistenie verejných priestranstiev. Recyklácia – podpora separácie odpadu, organizácia podujatia, ktoré by zviditeľnilo separovanie odpadu, rušenie a čistenie nelegálnych/nevhodných skládok, odpad.

Tesco Stores SR, a. s.

Tesco Stores SR, a. s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 134 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 26 expresov, 62 hypermarketov, z toho 8 Extra, 41 supermarketov a 18 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 700 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk. / www.nadaciapontis.sk

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111