26. 05. 2023 Sociálne inovácie

Robí z nás lepších učiteľov, tvrdia o študentskom programe Budúcnosti INAK jeho absolventi

Obohatilo ma to profesionálne aj osobnostne. Väčšina poznatkov bola nad rámec toho, čo dostaneme na vysokej škole. Namotivovalo ma to byť lepšou učiteľkou. Kurz ma nútil zamyslieť sa nad sebou, ale vyplnil najmä medzery medzi teóriou a praxou. To sú len niektoré z reakcií účastníkov a účastníčok tréningu v neformálnom vzdelávaní, ktorý v Budúcnosti INAK pripravujeme pre vysokoškolákov. Počas intenzívnych jarných týždňov programom úspešne prešlo 16 nových študentov a študentiek.

V rámci nášho programu pre študentov sa vysokoškoláci, ktorých zaujíma práca s mládežou, učia o inovatívnych vzdelávacích prístupoch či neformálnom vzdelávaní. Rozoberajú, ako vytvárať inkluzívne prostredie, pracovať s motiváciami žiakov a skupinovou dynamikou v triede, či ako predchádzať problémovému správaniu. 

„Prehĺbite si informácie, zopakujete niektoré veci, ktoré možno viete, ale naučíte sa určite aj veľa nového. Zo začiatku som mala strach, o čo pôjde, či budeme musieť písať rozsiahle práce, testy a podobne. Ale v skutočnosti som mala úplne zbytočné obavy. Na stretnutia som sa tešila, mohli sme zdieľať, ako sa cítime, čo máme nové a počas hodín tréningu si vymieňať názory,“ hodnotí študentka Erika z Trnavskej univerzity.

Účastníci vyzdvihli v prieskume po absolvovaní tréningu predovšetkým zrozumiteľnosť, akou boli témy podané, prístup školiteľov a dostatok priestoru na otázky, názory a diskusiu.

Budúcnosť INAK najprv študentom a študentkám prezentujeme na univerzitách.

„Pochopíte veľa toho, čo vám doteraz možno nie úplne dávalo zmysel. Je to také vyplnenie medzier medzi teóriou a praxou,“ dodáva absolventka tréningu Aneta. Tvrdí, že jej vzdelávanie prinieslo praktické zručnosti, ktoré využije v práci, ale i dobrovoľníckej činnosti. „Oceňujem aj to, že som sa ako introvertka naučila byť odvážnejšia v diskusiách a aktivitách.“ 

Ako program prebieha?

Vzdelávanie sa skladá z 12 hodín bezplatných tréningov. Študenti si rozšíria vedomosti aj zručnosti v témach: 

 • neformálne vzdelávanie, 
 • inkluzívne vzdelávanie v praxi, 
 • skupinová dynamika, 
 • pozitívny manažment správania a rešpektujúci prístup. 

Okrem toho sú súčasťou vzdelávania 4 krátke zadania na individuálnu prácu, sebareflexia a široký priestor na otázky. Lektormi, ktorí prevedú študentky a študentov jednotlivými blokmi, sú top experti z oblasti vzdelávania:  

 • Viktor Križo z Inklucentra, ktorý 12 rokov pôsobil ako špeciálny pedagóg, venuje sa humanistickej psychológii a jej implementácii do školského prostredia v rámci Centra inkluzívneho vzdelávania; 
 • Anna Symington-Maar, ktorá spoluzakladala leadership program Teach for Slovakia či občianske združenie Rozmanita a viac ako 10 rokov sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu;  
 • Kristína Uhlíková, ktorá tiež pôsobila v Teach for Slovakia; 
 • Martin Kuruc, ktorý pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a dlhodobo sa venuje rozvíjaniu mäkkých zručností či práci so skupinou. 

A s čím sa musia najčastejšie účastníci v našom programe popasovať? Senior programová manažérka Budúcnosti INAK Miriam Šelepová tvrdí, že jednoznačne s prechodom na neformálny typ vzdelávania.

Študentský program v číslach 
 • 91 absolventov a absolventiek za necelé 4 roky programu, 
 • 49 z nich bolo z Trnavskej univerzity, 34 z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
 • 21 absolventov a absolventiek prešlo do druhej fázy programu už priamo v našich centrách. 

„Študenti sú zvyknutí takmer výlučne na vzdelávací proces, ktorý je typický pre inštitúcie v našom školskom systéme, avšak rýchlo si privyknú na neformálnu a priateľskú atmosféru na online stretnutiach, tykanie a podobne,“ vraví.

Účastníci dostanú na konci zakaždým priestor na spätnú väzbu, napríklad aj k samotnému obsahu tréningov.

„Každý semester uvažujeme o pridaní nových tém, ale naposledy nám študenti povedali, že im navrhnutý koncept plne vyhovoval,“ hovorí M. Šelepová a pokračuje: „Predtým si napríklad pýtali témy, ako je práca s emóciami a mentálne zdravie. Tieto rozvíjame ale až v rámci druhej fázy programu. V prvej fáze však zvažujeme pridať tému práce s motiváciou v rámci skupinovej dynamiky.“ 

Druhá fáza

Po ukončení tréningu s nami môžu absolventi spolupracovať aj naďalej. Prehupnú sa tak do druhej fázy programu, v ktorej dostanú možnosť participovať na aktivitách už priamo v centrách Budúcnosti INAK, kde sa deti z druhého stupňa základných škôl učia rozvíjať podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti. Aktuálne fungujú tri centrá, a to v Trnave, Zvolene a Bratislave. 

Kto sa môže zapojiť?

V Budúcnosti INAK spolupracujeme s Trnavskou univerzitou, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitou Komenského v Bratislave a tiež Prešovskou univerzitou. Tréning študentom zvyčajne uzná ich kmeňová univerzita ako pedagogickú prax alebo súčasť predmetu. 

Program prebieha dvakrát do roka, vždy začiatkom jari a jesene. Viac informácií sa dozviete na tomto linku.   

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111