09. 06. 2014 Nadácia Pontis

Reklamky sa zapoja do prvého Kreatívneho maratónu

Ľudia z reklamných a komunikačných agentúr budú pomáhať známym neziskovým organizáciám.

http://strategie.hnonline.sk/spravy/reklama/reklamky-sa-zapoja-do-prveho-kreativneho-maratonu

Už tento piatok (13. júna) sa v Cvernovke, konkrétne v ateliéri Connect Coworking-u, stretne sedem agentúr (ich zoznam nižšie v správe), ktoré budú mať 12 hodín na to, aby pomohli známym neziskovým organizáciám.

Na Slovensku sa totiž počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva uskutoční prvý Kreatívny maratón, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Do akcie Nášho Mesta sa tak prvýkrát zapoja aj profesionáli z reklamnej a komunikačnej brandže. Kreatívci z agentúr budú neziskovkám pomáhať v priestoroch Connectu pri príprave kampaní, programovaní webových mikrostránok, nastavovaní komunikačnej stratégie či tvorbe vizuálov.Z prieskumu, ktorý NadáciaPontis uskutočnila koncom minulého roka totiž vyplynulo, že neziskovky na Slovensku majú najväčšie potreby v oblasti marketingu a komunikácie. Uviedlo to až 74 % z 59 organizácií. „Neziskové organizácie si potrebujú vylepšiť komunikáciu, aby mohli získavať ešte viac podporovateľov a dlhodobo pôsobiť na pozitívne zmeny na Slovensku. Napriek tomu si ani mnohé z najlepších často nemôžu dovoliť profesionálne služby kreatívcov. Chýba im prístup k zručnostiam, ktoré sú pre ich prácu dôležité,“ hovorí Monika Brošková z Nadácie Pontis, ktorá maratón zastrešuje.

Nadácia oslovila neziskové organizácie, ktoré sa venujú témam zvyšovania transparentnosti, pomoci ohrozeným sociálnym skupinám, či inováciám. „Potom sme oslovili agentúry, aby darovali čas svojich ľudí v prospech komunity. Aj takouto formou chceme ukázať, že aj za deň sa dá zmysluplne pomôcť a urobiť veľa,“ dodáva Monika Brošková. Kto sa zapojí do Kreatívneho maratónu? 1st Class Agency pripraví pre organizáciu Depaul, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova, komunikačný balík ako rozvíjať vzťah s darcami. Made by Vaculik si brúsi zuby na propagačnú kampaň pre organizáciu Proti Prúdu, ktorá vydáva pouličný časopis Nota Bene. Neopublic Porter Novelli sa zahryzne do návrhu komunikačnej kampane pre Člověka v tísni, ktorý sa venuje marginalizovaným skupinám a ľuďom v núdzi. PRime Time sa chystá vytvoriť koncept rozvoja známeho portálu Odkazprestarosti.sk pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. This Is Locco nastaví pre Via Iuris, ktorá sa venuje stavu súdnictva na Slovensku, stratégiu komunikácie a koncept nového webu. SCR Interactive pripraví pre Kaspian on-line kampaň konferencie pre organizácie a odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou Creative Department pripraví pre ReVera, ktoré prevádzkuje coworkingové centrum Connect, dizajn manuál a komunikačnú stratégiu.

Nadácia Pontis sa pri Kreatívnom maratóne inšpirovala americkou organizáciou CreateAthon, ktorá do pomoci pre neziskové organizácie zapojila od roku 1998 už 81 agentúr. Podobné pro bono maratóny fungujú aj v Nemecku, Francúzsku či Japonsku. Bezplatná pro bono pomoc formou celodenného maratónu poskytujú ľudia z firiem v nielen v kreatívnej oblasti, ale i v ľudských zdrojoch, či IT.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111