23. 01. 2013 Zodpovedné podnikanie

Recyklovateľné autá Ford

Spoločnosť Ford recykluje okrem iného už aj svetlá a nárazníky.

© Ford

I keď je ich environmentálny dopad obrovský, pozitívom je, že automobily sa vyznačujú vysokou mierou recyklovateľnosti. Ford Motor je jednou zo spoločností, ktorá v posledných rokoch zvýšila svoje „recyklačné“ snahy. Výsledkom je viac ako 54 000 ton poškodených súčiastok, ktoré boli za uplynulých 10 rokov znovu spracované v rámci Ford Core Recovery Program. Okrem prevodoviek, senzorov a stieračov, Ford nedávno pridal do svojho recyklačného zoznamu aj nárazníky a svetlá.

Ford sa recykláciou súčiastok zaoberá už dlhé roky, ale až s rastom cien vstupov, kedy sa súčiastky stali nákladnejšími, si spoločnosť uvedomila, že musí urobiť viac. Spočiatku chaotický proces sa tak pretransformoval do jednotného recyklačného programu.

Spoločnosť zbiera použité komponenty prostredníctvom siete svojich predajcov. Za uplynulý rok zozbierala a znova použila 26 000 svetiel a za ostatné dva roky až 62 000 nárazníkov.

Výsledkom recyklačného programu spoločnosti Ford je zníženie množstva odpadu umiestneného na skládky za uplynulých desať rokov, ktoré je ekvivalentné 5,6 miliónom odpadových vriec alebo 6 dňom produkcie odpadu v New Yorku. Fakt, že až 85 % nového vozidla Ford je možné recyklovať, firme neprináša len pozitívnu reputáciu, ale aj značné úspory.

Zdroje: triplepundit.com, media.ford.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111