06. 10. 2014 Filantropia

Program Mobilný pedagóg otvára tretí ročník

Rodiny s nepočujúcimi alebo sluchovo postihnutými deťmi sa môžu hlásiť do programu Mobilný pedagóg.

Mobilná pedagogička Silvia Hovorková pri práci s dieťaťom.

Rodiny s nepočujúcimi alebo sluchovo postihnutými deťmi sa môžu opäť hlásiť do programu Mobilný pedagóg. Nadácia Pontis vyhlásila vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis jeho 3. ročník. Našim cieľom je pomôcť rodinám s nepočujúcim alebo sluchovo postihnutým dieťaťom poskytnúť im potrebné informácie a naučiť ich ako sa venovať dieťaťu a integrovať ho do spoločnosti. Mobilné pedagogičky budú deti navštevovať v rodinách po dobu 10 mesiacov – od februára do novembra 2015.

Ako program prebieha

Mobilní špecialisti navštevujú rodiny 2-krát do mesiaca priamo v rodine. Návšteva špeciálneho pedagóga v rodine trvá približne 1 a pol až 2 hodiny. Počas tohto času sa pedagóg venuje dieťaťu, aj rodičom. Formou hry rozvíja sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne zručnosti dieťaťa. Zároveň uvedené činnosti vysvetľuje rodičom a zdieľa s nimi potrebné informácie. Cieľom je, aby po určitom čase rodina fungovala samostatne a aby rodičia vedeli pôsobiť na rozvoj dieťaťa aj bez podpory odborníka.

Pre rodiny je služba bezplatná

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v tomto ročníku vyčlenil na program čiastku 40-tisíc eur. Cestovné a mzdové náklady uhrádza mobilným pedagógom Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Pre rodiny je služba bezplatná.

Kto sa môže prihlásiť

Do programu sa môžu prihlásiť rodiny s nepočujúcim alebo so sluchovo postihnutým dieťaťom do 4 rokov z celého Slovenska. Stačí poslať vyplnenú prihlášku najneskôr do 10. novembra 2014 (termín je posunutý do 13.11.2014!) na adresu: juraj.recky@nadaciapontis.sk. Prihlášky posielajte v tvare Priezvisko_Meno.

Odborníci v programe

V 3. ročníku bude rodiny s deťmi navštevovať 10 mobilných špecialistov z Bratislavy, Pezinka, Popradu, Lučenca, zo Žiliny, Vrútok, Liptovskej Sielnice či z Prešova.

Ako vyzerá práca Mobilného pedagóga si môžete prečítať v článku Mobilná pedagogička Viera Krištofíková: Raná starostlivosť o nepočujúce dieťa je veľmi dôležitá.

Výber rodín

Rodiny vyberieme na základe posúdenia informácií, ktoré uvedú v prihláške. Prihlášky bude posudzovať skupina odborníkov, ktorá rozhodne o rodinách zaradených do programu. S rodinami zaradenými do programu uzavrie Nadácia Pontis Dohodu o spolupráci.

Ak by ste radi videli ako vyzerá program Mobilný pedagóg v praxi, odporúčame pozrieť si reportáž o tomto programe, ktorú odvysielala aj RTVS.

V prípade otázok kontaktujte Juraja Réckeho z Nadácie Pontis, mobil: 0911 463 610, e-mail: juraj.recky@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111